WIBON

De belangrijkste vraag in dit verband is: hoe bereiken wij met z’n allen – netbeheerders, overheden, grondroerders, kenniscentra, maatschappelijke instanties en natuurlijk burgers – dat er in die al zo drukke ondergrond zorgvuldig wordt gegraven?

Zorgvuldig (of liever gezegd: zorgvuldiger) graven op basis van actuele, juiste en volledige liggingsgegevens over kabels en leidingen, is de rode draad van de WIBON. WIBON staat voor: de

Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netwerken, de opvolger van de WION, de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken. De WIBON trad op 1 juli 2018 in werking en de WION is per die datum ingetrokken. In de WIBON is ook een regeling getroffen voor de centrale opslag van gegevens over de ligging van netten bij het Kadaster. Deze regeling trad pas op 1 januari 2019 in werking. Dit bood de graafsector nog wat tijd om deze centrale opslag van gegevens bij het Kadaster te testen en het geeft de netbeheerders, die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich terdege voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie.

Nieuws

Graven
Agentschap Telecom gaat strenger toezicht houden op en handhaven bij graafschade aan kabels en leidingen. In het Jaarbericht schrijft de > Lees meer
Graven
Regelmatig komen er vragen binnen hoe de C5P app werkt en wat een gemeente hiermee kan. Het KLO heeft hierover > Lees meer
Graven
Sinds 1 januari 2017 is de richtlijn CROW 500 ‘schade voorkomen aan kabels en leidingen’’ van kracht. Deze richtlijn beschrijft > Lees meer
Graven
De kans op graafschades is in 2020 licht gestegen. Agentschap Telecom concludeert dat de inspanningen van de graafketen de afgelopen > Lees meer
Graven
Het ministerie van EZK stuurde een brief naar grondroerders en netbeheerders. Zij vragen aandacht over dat gebiedsinformatie altijd op de > Lees meer

Factsheets

Faq

Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de Verder Lezen
De WIBON is hier duidelijk over. Artikel 3 geeft het volgende aan:
  1. De aanleg, de instandhouding en de opruiming van Verder Lezen
De ACM is het toezichthoudend orgaan voor de gehele telecomsector, voornamelijk om de concurrentieverhoudingen tussen telecombedrijven te bewaken. Ook ziet Verder Lezen
De rechtbank Rotterdam heeft in een (tot op heden ongepubliceerde) uitspraak geoordeeld dat het met een hamer in de grond Verder Lezen
Kabels en leidingen kunnen nooit blijven liggen zonder dat iemand ervan afweet. Vanwege de WIBON is er voor de netbeheerder Verder Lezen
Verdichten is het verminderen van het volume van zand- of steenachtige materialen en wordt toegepast bij funderingen en grondverbetering. Verdichten Verder Lezen
Antwoorden op alle mogelijke vragen hierover, heeft de brancheorganisatie Cumela verzameld in een brochure. Deze is te downloaden van de Verder Lezen
Er gelden geen landelijk vastgestelde regels voor het rooien/verwijderen van (bekende) kabels en leidingen. De verwijderplicht kan zijn opgenomen in Verder Lezen
De vrijstellingsregeling (WIBON art. 4) is van toepassing op gesloten WKO-netwerken die (grotendeels) zijn gelegen op eigen grond. Een WKO-installatie Verder Lezen
Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het tijdig bijwerken van kaartmateriaal. Het AT spreekt stelselmatig netbeheerders aan die hun kaartmateriaal Verder Lezen