Korte netwerktracés zoals voor gemeentelijke fonteinen: zijn die te beschouwen als huisaansluiting?

De uitzondering voor huisaansluitingen betreft alleen verbindingen tussen een net en een onroerende zaak. Een fontein is geen onroerende zaak en valt daarmee dus niet onder het begrip huisaansluiting.

De uitzondering voor huisaansluitingen is dus beperkt tot de aansluiting van woningen en “kleine” bedrijven. Zie de definitie van het begrip “huisaansluiting” (WIBON art. 45, lid 2).