Korte netwerktracés zoals voor gemeentelijke fonteinen: zijn die te beschouwen als huisaansluiting?

De vraag komt voort omdat er een uitzondering geldt voor zgn. ‘huisaansluitingen’ in de WIBON in artikel 41.a.1., om informatie die niet digitaal beschikbaar is, beschikbaar te maken. Met huisaansluitingen wordt daar echter tenminste bedoeld ‘een net dat naar zijn aard voor aansluiting van huishoudens wordt opengesteld, en één onroerende zaak’ (WIBON, art. 41.a.1). Een fontein is geen onroerende zaak en valt daarmee niet onder het begrip huisaansluiting.