Smartgrids

Smart grids — ook wel ‘intelligente netten’ genoemd — zijn volop in ontwikkeling. Het is eigenlijk de communicatie-infrastructuur die het mogelijk maakt om netten en aansluitingen flexibeler te maken.

De netbeheerders ​maken het energienet ​geschikt voor tweerichtingsverkeer. Kleinschalige opwekking kan dan beter worden ingepast. Een toenemend deel van de elektriciteit wordt decentraal geproduceerd, bijvoorbeeld met kleinschalige windparken, zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling. De vraag naar elektriciteit neemt nog steeds toe. Ook het vraagpatroon van elektriciteit kan in smart grids worden beïnvloed, bijvoorbeeld bij het opladen van elektrische auto’s of inschakelen van apparaten. Daardoor kan de belasting van het net beperkt blijven, is minder verzwaring nodig en kunnen prijsvoordelen worden gerealiseerd. Intelligente netten dragen ertoe bij dat de vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd en dat efficiënter gebruik wordt gemaakt van het energienet.  De aanleg van smart grids leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijfsleven. In vrijwel elk toekomstscenario dat is beschouwd leveren smart grids maatschappelijke winst op. Dat komt door de gedragsaanpassingen van gebruikers als gevolg van variabele tarieven energietarieven en door kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Uit de recent gestarte proeftuinen voor intelligente netten moet duidelijk worden hoe consumenten in werkelijkheid reageren op tijdsafhankelijke prijsprikkels en of de en of de maatschappelijke baten daadwerkelijk zo uitpakken als is ingeschat.

Nieuws

Data Energie + Water
De energietransitie en digitalisering staan op gespannen voet met elkaar. Dit constateren Tennet-COO Ben Voorhorst, Mark van Stiphout (Deputy Head > Lees meer

Factsheets

Geen downloads gevonden!

Faq

Geen berichten gevonden.