Water

We hebben 10 waterbedrijven in Nederland die water winnen en transporteren. De kwaliteit van het drinkwater is van levensbelang voor alle Nederlanders. Daarom stellen de waterbedrijven hoge eisen de mate van verontreiniging en de temperatuur. Dit staat onder druk, met name door beïnvloeding van andere leidingen, opwarming van de ondergrond, graafschades, verontreiniging van waterwinlocaties en verdroging.

Nieuws

Geen berichten gevonden.

Factsheets

Faq

Geen berichten gevonden.