Water

We hebben 10 waterbedrijven in Nederland die water winnen en transporteren. De kwaliteit van het drinkwater is van levensbelang voor alle Nederlanders. Daarom stellen de waterbedrijven hoge eisen de mate van verontreiniging en de temperatuur. Dit staat onder druk, met name door beïnvloeding van andere leidingen, opwarming van de ondergrond, graafschades, verontreiniging van waterwinlocaties en verdroging.

Nieuws

Energie + Water
Vewin heeft de staalkaart Drinkwater in het Omgevingsplan gepubliceerd. Deze staalkaart is een hulpmiddel voor gemeenten om drinkwaterbelangen te kunnen > Lees meer
Energie + Water
Wie met een recht van opstal zonnepanelen op het dak van een ander legt of voor een groepje tiny houses > Lees meer

Factsheets

Berekening oppervlak bij herstraten

Er is een verschil in het bepalen van het oppervlak voor Telecompartijen en Niet-Telecompartijen bij het berekenen van het herstraattarief. In het document staan de verschillen naast elkaar.

Downloaden

Faq

Geen berichten gevonden.