Full 1
‘Het is altijd interessant om te zien hoe andere gemeenten het doen’

Foto: Heijmans

Full 1
‘Door de nieuwsbrieven wordt je toch weer op de laatste nieuwtjes geattendeerd’

Foto: Heijmans

Full 1
‘Dit platform geeft mij altijd up-to-date informatie over mijn vakgebied, zodat ik mijn collega’s een goed advies kan geven’

Foto: Erik Vos

previous arrow
next arrow

Actueel nieuws

Per 1 oktober iets aangescherpt voorzorgsbeleid electromagnetische velden

Energie + Water Plannen

Vanaf 1 oktober a.s. gelden een paar aanvullende voorzorgsmaatregelen bij de aanleg van elektriciteitsnetten en componenten daarvan. Hiermee worden magneetvelden nog kleiner gehouden in de gebouwde omgeving. De maatregelen zijn vastgelegd in ... > Lees meer

Per 1 oktober iets aangescherpt voorzorgsbeleid electromagnetische velden

> Toon alle nieuwsberichten

Agenda

372

Artikelen

52

Factsheets

12

Nieuwsberichten

26

Actuele onderwerpen

OVER DE VERENIGING GPKL

Leidende in de ondergrond

Om ontwikkelingen rond de ondergrondse leidingeninfrastructuur op professionele wijze het hoofd te bieden, is in 2006 het GPKL opgericht. Door gezamenlijk op te trekken (onder andere in het landelijk opererende platform) vergroten gemeenten hun inbreng in overleg over afstemming en voorbereiding van wetgeving rond kabels en leidingen.
Er zijn zo’n 100 gemeenten aangesloten, samen goed voor bijna 50% van aantal inwoners van Nederland.

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is hét kennisnetwerk rond ondergrondse kabels en leidingen, voor en door gemeenten.

Doelen

GPKL heeft twee hoofddoelen:

  1. De behartiging van gemeentelijke belangen rond de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen;
  2. Het verzamelen van kennis, ervaring en informatie, en het bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen de leden en partijen daarbuiten.

Er leiden meerder wegen naar de uiteindelijke hoofddoelen. Het bestuur kiest voor het uitgangspunt “Maatschappelijk de meest verantwoorde keus“. Hiervoor zoekt het GPKL continu de verbinding met alle stakeholders in de openbare ruimte voor een optimale samenwerking.