Warmtenetten

Een warmtenet is een stelsel van buizen, ongeveer een meter onder de grond. Het gaat om twee buizen, één buis voert het warme water aan, en de andere voert het terug nadat de woning verwarmd is. De aanleg van een warmtenet legt een enorme claim op het ruimte gebruik in de ondergrond.

Het water in de aanvoerbuizen wordt verwarmd door een lokale warmtebron. Dat kunnen verschillende bronnen zijn, zowel fossiel als duurzaam, bijvoorbeeld een biomassacentrale, restwarmte uit industriële bronnen of datacenters, warmte uit (oppervlakte-) water of warmte uit afvalverbranding. Ook aardwarmte is een mogelijke duurzame warmtebron voor een warmtenet. Of dit ook voor uw gemeente een optie is, is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Er bestaan warmtenetten met verschillende temperaturen, voor hoge, midden of lage temperaturen. De temperatuur waarop een warmtenet wordt ontworpen is mede afhankelijk van de bron, de benodigde temperatuur en de capaciteit van het net. Een warmtenet kan warmte leveren aan een wijk, buurt of stad(sdeel), maar ook aan een individueel blok woningen (appartementencomplex of flat) of aan bijvoorbeeld kassen. Met dat laatste hebben we in Nederland al veel ervaring, bijvoorbeeld in het Westland. Aardwarmte kan zowel lage, midden als hoge temperatuur warmte leveren, afhankelijk van de diepte waarop de warmte gewonnen wordt.

Nieuws

Energie + Water
Het demissionair kabinet en de gemeenten worden het niet eens over het wetsvoorstel voor de nieuwe warmtewet. Demissionair staatssecretaris Dilan > Lees meer
Energie + Water
In een deel van de Utrechtse wijk Overvecht-Noord gaat Stedin definitief het aardgasnet vervangen. De netbeheerder hoopte dat te kunnen > Lees meer
Energie + Water
Alleen als een nieuw kabinet snel diverse politieke keuzes maakt, heeft de energietransitie kans van slagen. De infrastructuur moet op > Lees meer
Energie + Water
De businesscase voor wijken die van het aardgas moeten, komt niet rond zonder aanvullende rijksbijdrage. Dat blijkt uit de jaarlijkse > Lees meer
Energie + Water
Gemeente willen kunnen sturen op welk type warmtebedrijf in hun gemeente de warmtevoorziening op zich gaat nemen en de mate > Lees meer
Energie + Water
Een consortium van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en energiebedrijven Eneco en Vattenfall willen naar aardwarmte gaan zoeken in > Lees meer
Energie + Water
De kritiek van de steden raakt aan het fundament van de Energiewet, namelijk integratie van alleen de Gaswet en Elektriciteitswet. > Lees meer
Energie + Water
In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend > Lees meer
Energie + Water
Deventer zint op de aanleg van een lagetemperatuurwarmtenet voor levering aan maximaal tweeduizend nieuwe en bestaande woningen. Het gaat om > Lees meer

Factsheets

1

Faq

Objectieve informatie over de Elektriciteitswet, de Gaswet en de Warmtewet, is te vinden op de website van de ACM. Verder Lezen
In nieuwe wijken waar een warmtenet is aangelegd, is in principe geen gasnetwerk aanwezig. Als een bewoner toch wil kunnen beschikken Verder Lezen