Voorwaarden

Op  congressen, seminars en themabijeenkomsten die het GPKL organiseert, zijn algemene voorwaarden van toepassing.