Lidmaatschap

Lid worden is eenvoudig en kan hier! Download het inschrijfformulier.

Proef lidmaatschap

Prachtig dat we uw belangstelling hebben gewekt voor een proeflidmaatschap voor uw gemeente! We bieden u – en vooral uw medewerkers – graag de mogelijkheid om drie maanden lang kosteloos de voordelen van het GPKL lidmaatschap te verkennen.
Stuur voor aanmelding een proef lidmaatschap een mail aan info@gpkl.nl

Bijzonder lidmaatschap

Het lidmaatschap van GPKL is voorbehouden aan individuele gemeenten. Echter, gemeentelijke organisaties die op structurele wijze ambtelijk samenwerken, kunnen als gezamenlijkheid gebruik maken van het GPKL-lidmaatschap in de categorie bijzondere leden.
Denk hierbij aan formele samenwerkingsgebieden  en -organisaties, maar ook Omgevingsdiensten, RUDs en dergelijke.

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een termijn van zes maanden. Zie artikel 7 van de statuten.

Contributieregeling

We hanteren een eenvoudige indeling van gemeenten in categorieën, gebaseerd op het inwoneraantal. Als peildatum voor de contributie in een jaar, geldt het inwoneraantal van 1 januari van het voorgaande jaar. Afhankelijk van het verloop van het aantal leden zal blijken of een jaarlijkse indexatie van de contributie nodig is.

a. < 10.000 inwoners bijdrage € 673,69;

b. 10.000-20.000 inwoners bijdrage € 1.347,38;

c. 20.000-50.000 inwoners bijdrage € 2021,06;

d. 50.000-100.000 inwoners bijdrage € 2.694,74;

e. 100.000-200.000 inwoners bijdrage € 3.368,43;

f. > 200.000 inwoners bijdrage € 4.042,13.

Organisaties bijdrage € 2.021,06
Over de contributie is geen BTW verschuldigd.

Men kan van mening zijn dat de grootste gemeenten relatief weinig betalen. Deze gemeenten leveren echter bijna altijd een actieve bijdrage aan werkgroepen en overleggen. Ook zijn ze vaak de voortrekkers voor het oplossen van problemen, mede omdat zij in de praktijk als eerste tegen problemen aanlopen.