Lidmaatschap

Lid worden is eenvoudig en kan hier! Download het inschrijfformulier.

Proef lidmaatschap

Prachtig dat we uw belangstelling hebben gewekt voor een proeflidmaatschap voor uw gemeente! We bieden u – en vooral uw medewerkers – graag de mogelijkheid om drie maanden lang kosteloos de voordelen van het GPKL lidmaatschap te verkennen.
Stuur voor aanmelding een proef lidmaatschap een mail aan info@gpkl.nl

Bijzonder lidmaatschap

Het lidmaatschap van GPKL is voorbehouden aan individuele gemeenten. Echter, gemeentelijke organisaties die op structurele wijze ambtelijk samenwerken, kunnen als gezamenlijkheid gebruik maken van het GPKL-lidmaatschap in de categorie bijzondere leden.
Denk hierbij aan formele samenwerkingsgebieden  en -organisaties, maar ook Omgevingsdiensten, RUDs en dergelijke.

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een termijn van zes maanden. Zie artikel 7 van de statuten.