Lidmaatschap

Lid worden is eenvoudig en kan hier! Download het inschrijfformulier.

Proeflidmaatschap

Prachtig dat we uw belangstelling hebben gewekt voor een proeflidmaatschap voor uw gemeente! We bieden uw gemeente – en vooral de mensen die er werken – graag de mogelijkheid om het GPKL lidmaatschap te verkennen. Stuur voor aanmelding van een proeflidmaatschap een mail aan info@gpkl.nl .

Bijzonder lidmaatschap

Het lidmaatschap van GPKL is voorbehouden aan individuele gemeenten. Echter, gemeentelijke organisaties die op structurele wijze ambtelijk samenwerken, kunnen als gezamenlijkheid gebruik maken van het GPKL-lidmaatschap in de categorie bijzondere leden.
Denk hierbij aan formele samenwerkingsgebieden  en -organisaties, maar ook Omgevingsdiensten en RUDs.

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan schriftelijk, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een termijn van zes maanden. Zie artikel 7 van de statuten.

Contributieregeling

We hanteren een eenvoudige indeling van gemeenten in categorieën, gebaseerd op het inwoneraantal. Als peildatum voor de contributie in een jaar geldt het inwoneraantal van 1 januari van het voorgaande jaar. Na meer dan tien jaar niet indexeren blijkt dat een jaarlijkse indexatie van de contributie nodig is. Voor 2024 gaat het om de volgende bijdragen:

a. < 10.000 inwoners bijdrage € 720,85;

b. 10.000-20.000 inwoners bijdrage € 1.441,70;

c. 20.000-50.000 inwoners bijdrage € 2.162,53;

d. 50.000-100.000 inwoners bijdrage € 2.883,37;

e. 100.000-200.000 inwoners bijdrage € 3.604,22;

f. > 200.000 inwoners bijdrage € 4.325,08.

Organisaties bijdrage € 2.162,53
Over de contributie is geen BTW verschuldigd.