Bestuur

Het GPKL bestuur bestaat uit een bestuurder en ambtenaren van de leden. Per 1 juni 2023 vormen deze personen het bestuur:

Voorzitter: Steven Adriaansen, burgemeester gemeente Woensdrecht

Secretaris: Michiel Wentholt, gemeente Amsterdam

Penningmeester: Wil Kovács, gemeente Rotterdam

Lid: Sanne van den Berg, gemeente Arnhem

Lid: Pieter Saris, gemeente Helmond

Lid: Alex Schipperheijn, gemeente Den Haag

Lid: Ismail Yildiz, gemeente Rotterdam

Interesse om een speciale rol te vervullen voor of namens GPKL of interesse om toe te treden tot het bestuur? U kunt altijd contact opnemen met een van de bestuursleden of met het bureau via info@gpkl.nl voor een gesprek over de mogelijkheden. GPKL is een vereniging voor en door leden.