Bestuur

Het GPKL bestuur bestaat uit ambtenaren en/of bestuurders van de leden. Per 1 januari 2021 vormen deze personen het bestuur:

Voorzitter: Steven Adriaansen, gemeente Woensdrecht

Secretaris: Michiel Wentholt, gemeente Amsterdam

Penningmeester: Wil Kovacs, gemeente Rotterdam

Lid: Sanne van den Berg, gemeente Arnhem

Lid: Pieter Saris, gemeente Helmond

Er zijn nog twee vacaturen voor het bestuur.