Statuten

De vereniging Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen is opgericht op 16 januari 2006. De statuten uit de oprichtingsakte van de vereniging zijn op de ALV van 7 februari 2012 aangepast.