Telecom

De Telecommunicatiewet dateert uit 1904. Liberalisatie van de telecommarkt maakte aanpassing van de wet noodzakelijk. In de laatste wijziging (2007) zijn de belangen van gemeenten als gedoogplichtigen en telecombedrijven als graafgerechtigden geregeld over aanleg, instandhouding en opruiming van telecomkabels (en toebehoren). Binnenkort komt er een aanpassing (artikel 57), om telecomaanbieders toegang te verlenen tot openbare gebouwen en andere publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells) die nodig zijn voor de uitrol van 5G.

Nieuws

Data
Leidraad helpt gemeenten bij regelgeving small cells Sinds 2 maart 2022 is de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht. Een bepaling daarin > Lees meer
Data
KPN belooft andere providers goedkopere toegang te bieden via virtuele netwerken, om zo regulering te vermijden. Het is precies dezelfde > Lees meer
Data
De Gemeente Den Haag heeft bemiddeld tussen KPN en T-Mobile/Open Dutch Fiber (ODF), meldt het FD. De uitkomst is dat > Lees meer
Data
Het college van burgemeester en wethouders heeft met Open Dutch Fiber (ODF) een eerste samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van > Lees meer
Data
In 2021 startte het Antennebureau met kenniscafés voor gemeenten over antennes en 5G. In deze nieuwsbrief bespreken ze de belangrijkste > Lees meer
Data
Alle basisoverheidsdiensten digitaal, meer ict-specialisten (vooral vrouwen) en in alle bevolkte gebieden 5G. Dat zijn een paar van de doelen > Lees meer
Data
Het Antennebureau heeft als hulpmiddel voor gemeenten opgesteld voor 5G. Inwoners en instellingen hebben behoefte aan antwoorden over de invloed > Lees meer
Data Energie + Water
Het thema ‘De kleur zegt niet alles’ verwijst naar het feit dat de kleur leiding niet bepalend is voor het > Lees meer
Data
Lees de nieuwsbrief van 28 januari 2021 over digitale connectiviteit! > Lees meer
Data
Op 1 januari 2021 is het antenneconvenant vernieuwd. Het nieuwe convenant is geldig tot 31 december 2025. De belangrijkste wijzigingen > Lees meer

Factsheets

Belemmerende ligging

Onderhoud of vervanging van leidingen kan problemen opleveren als er kabels boven liggen. Deze kabels of leidingen liggen belemmerend. Netbeheerders stelde hiervoor  onderlinge afspraken op.

Log in om te downloaden

Berekening oppervlak bij herstraten

Er is een verschil in het bepalen van het oppervlak voor Telecompartijen en Niet-Telecompartijen bij het berekenen van het herstraattarief. In het document staan de verschillen naast elkaar.

Downloaden

Raadpleging kostenreductie voor breedband

Inleiding
De richtlijn betreffende de verlaging van de kosten voor breedband (2014/61/EU) heeft tot doel de uitrol van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te vergemakkelijken en te stimuleren door de aanlegkosten te verlagen door middel van een reeks geharmoniseerde maatregelen. De maatregelen zijn toegespitst op:
1. de toegang tot de bestaande fysieke infrastructuur:
2. de coördinatie van civiele werken;
3. de vereenvoudiging van administratieve procedures;
4. de vereisten voor de fysieke binnenhuisinfrastructuur voor nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

Het GPKL reageerde op deze raadpleging door het invullen van de bijgevoegde vragenlijst. Verder is een bestand bijgevoegd met de volgende cursief gedrukte tekst:

 

Log in om te downloaden

Faq

Vanuit de consumentenregels moet KPN kosteloos opzegrecht bieden als een wijziging in de voorwaarden niet uitsluitend voordelig is voor de Verder Lezen
Het Ministerie EZK heeft een website speciaal gericht op gemeenten, zie overalsnelinternet. Verder Lezen
Op de breedband-seminars najaar 2015 kwam de vraag naar voren of ondiepere aanleg van glasvezel niet gezien zou moeten worden Verder Lezen
Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk is in principe geen Omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn uitzonderingen voor werkzaamheden die:
Nee. Het Agentschap Telecom heeft schriftelijk laten weten dat wifi-spots op schakelkasten kunnen worden gezien als antennes en daarmee niet onder de Verder Lezen
Gemeenten kunnen op grond van de wet in het instemmingsbesluit voorschriften opnemen met betrekking tot de ondergrondse ordening, waaronder dus Verder Lezen
Om het voor de gemeente mogelijk te maken om een goede afweging te maken, heeft het de voorkeur om vooruitlopend Verder Lezen
Op een GPKL-platformvergadering over kabelgoten kwam ter sprake of de gemeente een telecomaanbieder kan verplichten om te gaan liggen in Verder Lezen
De wettelijke bevoegdheden die ACM heeft, zijn de volgende:
  • ACM is bevoegd om een besluit te nemen over de plaats, Verder Lezen
De ACM is het toezichthoudend orgaan voor de gehele telecomsector, voornamelijk om de concurrentieverhoudingen tussen telecombedrijven te bewaken. Ook ziet Verder Lezen