Telecom

De Telecommunicatiewet dateert uit 1904. Liberalisatie van de telecommarkt maakte aanpassing van de wet noodzakelijk. In de laatste wijziging (2007) zijn de belangen van gemeenten als gedoogplichtigen en telecombedrijven als graafgerechtigden geregeld over aanleg, instandhouding en opruiming van telecomkabels (en toebehoren). Binnenkort komt er een aanpassing (artikel 57), om telecomaanbieders toegang te verlenen tot openbare gebouwen en andere publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells) die nodig zijn voor de uitrol van 5G.

Nieuws

Data
Provider DELTA Fiber is van plan om een deel van zijn glasvezelaansluitingen te verkopen aan Glaspoort. Het gaat om ongeveer > Lees meer
Data
De Raad heeft de verordening gigabitinfrastructuur goedgekeurd, ten behoeve van een snellere uitrol van digitale netwerk­infrastructuur in heel Europa. De > Lees meer
Deze maand krijgen alle gemeenten een brief met daarbij gevoegd de Omgevingswetproofversie van een telecommunicatieverordening. Wat kun en je hiermee > Lees meer
Data
De "Gigabit Infrastructure Act" is een Europees wetgevend initiatief gericht op de ontwikkeling en uitbreiding van breedbandinternetinfrastructuur met gigabitsnelheden in > Lees meer
Data
Vroeger werd de telefoonlijn gebruikt om mee te bellen, maar nu gebruiken we hem ook om te internetten. Dat doen > Lees meer
Data Graven
Nee, ze zijn er nog niet. Op dit moment zijn nog niet alle bronbestanden beschikbaar. De herstraattarieven worden ieder jaar > Lees meer
Data
Hoeveel glasvezelkabels liggen er eigenlijk? En is CAI nog zoveel in gebruik? (jazeker!). Belangrijke informatie voor besluitvormers, maar ook in > Lees meer
Data
Het hele glasvezelnetwerk in handen van de bekende grote telecombedrijven? Nee. Een paar kleine kabelbedrijven blijven ’moedig weerstand bieden’ aan > Lees meer
Data
Bij de aanleg van data- en telecomnetwerken, zoals 5G en glasvezel, staat de veiligheid onder druk. Begin augustus ging dit > Lees meer

Factsheets

Belemmerende ligging

Onderhoud of vervanging van leidingen kan problemen opleveren als er kabels boven liggen. Deze kabels of leidingen liggen belemmerend. Netbeheerders stelde hiervoor  onderlinge afspraken op.

Log in om te downloaden

Berekening oppervlak bij herstraten

Er is een verschil in het bepalen van het oppervlak voor Telecompartijen en Niet-Telecompartijen bij het berekenen van het herstraattarief. In het document staan de verschillen naast elkaar.

Downloaden

Geeft de Telecommunicatiewet de gemeenten voldoende handvatten voor het goed inpassen van bovengrondse telecomvoorzieningen in de openbare ruimte?

Het GPKL bood een memo aan, aan de Werkgroep digitale connectiviteit van het ministerie van EZK,  met 12 stellingen waarin de Telecommunicatiewet ruimte geeft voor gemeenten om te sturen. Deze stellingen raken de mogelijkheid om een duurzame stedelijke leefomgeving te realiseren.

Downloaden

Faq

Het toetskader voor calamiteiten is begin 2019 aangepast. Hierdoor is het mogelijk om voor een telecommunicatie verstoring een calamiteitenmelding te Verder Lezen
Het begrip coördinatie en coördinatieplicht wordt op heel verschillende manieren gebruikt. Hieronder een aantal definities. Artikel 5.a1 van de Telecommunicatiewet Verder Lezen
Vanuit de consumentenregels moet KPN kosteloos opzegrecht bieden als een wijziging in de voorwaarden niet uitsluitend voordelig is voor de Verder Lezen
Het Ministerie EZK heeft een website speciaal gericht op gemeenten, zie overalsnelinternet. Verder Lezen
Op de breedband-seminars najaar 2015 kwam de vraag naar voren of ondiepere aanleg van glasvezel niet gezien zou moeten worden Verder Lezen
Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk is in principe geen Omgevingsvergunning noodzakelijk. Er zijn uitzonderingen voor werkzaamheden die:
Nee. Het Agentschap Telecom heeft schriftelijk laten weten dat wifi-spots op schakelkasten kunnen worden gezien als antennes en daarmee niet onder de Verder Lezen
Gemeenten kunnen op grond van de wet in het instemmingsbesluit voorschriften opnemen met betrekking tot de ondergrondse ordening, waaronder dus Verder Lezen
Om het voor de gemeente mogelijk te maken om een goede afweging te maken, heeft het de voorkeur om vooruitlopend Verder Lezen
Op een GPKL-platformvergadering over kabelgoten kwam ter sprake of de gemeente een telecomaanbieder kan verplichten om te gaan liggen in Verder Lezen
De wettelijke bevoegdheden die ACM heeft, zijn de volgende:
  • ACM is bevoegd om een besluit te nemen over de plaats, Verder Lezen
De ACM is het toezichthoudend orgaan voor de gehele telecomsector, voornamelijk om de concurrentieverhoudingen tussen telecombedrijven te bewaken. Ook ziet Verder Lezen
Nee, want sinds 1937 had de Hoge Raad geoordeeld dat de bevoegdheid tot het heffen van precariobelasting vervalt door het Verder Lezen
Artikel 5.2 lid 7 verplicht het telecombedrijf gebruik te maken van mantelbuizen aangelegd door of in opdracht van de gemeente, Verder Lezen
Dit kan worden vastgesteld door in de Telecomverordening op te nemen de verplichting dat het telecombedrijf bij de aanvraag voor Verder Lezen
Het geeft aan dat de gemeente een 'planningshorizon moet hebben van 5 jaar. Wil de gemeente binnen deze periode weer Verder Lezen
Zie artikel 3:10 lid 1 Algemene wet bestuursrecht. Het wordt aan de gemeente overgelaten of de aanvraag wordt gepubliceerd. Volgens Verder Lezen
Een netwerk wordt in een nieuw artikel in het Burgerlijk Wetboek (artikel 17 boek 3 onderdeel k) als volgt gedefinieerd: Verder Lezen
Het wetsontwerp verklaart heel hoofdstuk 5 van toepassing op lege buizen. Verder Lezen
Kijk op de site van ACM.nl voor het juiste antwoord. Verder Lezen
  • Degene die een elektronisch communicatienetwerk bouwt, exploiteert, beheert of beschikbaar stelt, maar ook;
  • Degene die in eigen naam en voor eigen Verder Lezen
Ja, dit is relevant. De aannemer kan voor eigen rekening aanleggen en moet een huurder of een koper op de Verder Lezen
Het is verstandig om de belangen van en risico's voor de gemeente op een rij te zetten en om vast Verder Lezen
  • Breng voor bermen geen degeneratiekosten in rekening (degeneratie heeft alleen betrekking op de verhardingen);
  • De gemeente kan ervoor kiezen om de Verder Lezen