Gedoogplicht openbare gronden (art. 5.2): Wat is relatie van dit artikel met de overdracht van openbare grond aan een projectontwikkelaar; een situatie waarop ook art. 5.8 van toepassing is.

Het verschil met art 5.8 is, dat in art. 5.2 geen sprake hoeft te zijn van de uitvoering van werken of de oprichting van gebouwen. In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp is uitdrukkelijk gesteld dat het adagium eens gedoogd, altijd gedoogd, niet meer van toepassing is.

Dit betekent dat bij overdracht van gronden aan een projectontwikkelaar waarbij de bestemming van openbare grond wordt gewijzigd in niet openbaar de weg wordt bij een herstructurering bestemd tot tuinen geen andere dan lokale kabels behoeven te worden gedoogd.