Herstraten

De VNG publiceert jaarlijks de actuele herstraattarieven. Een werkgroep van het GPKL stelt dit rekenmodel op. Het doel van deze publicatie is problemen en discussies te voorkomen. Door het zoveel mogelijk uniform en correct toepassen van de tarieven sluiten deze aan op de werkwijze zoals is afgesproken met de telecomsector.

Bij gemeenten en netbeheerders ontbreekt kennis over het toepassen van de herstraattarieven wanneer ze gebruikt worden voor niet-telecom graafwerkzaamheden. Dit leidt te vaak tot discussies en fouten. Daarnaast zijn de verschillende regels per gemeente lastig voor de netbeheerders en aannemers, wat weer tot discussies leidt.

Nieuws

Geen berichten gevonden.

Factsheets

Berekening oppervlak bij herstraten

Er is een verschil in het bepalen van het oppervlak voor Telecompartijen en Niet-Telecompartijen bij het berekenen van het herstraattarief. In het document staan de verschillen naast elkaar.

Downloaden

Faq

In de Leidraad Herstraatwerkzaamheden wordt aangegeven dat het nutsbedrijf hier verantwoordelijk voor is. Hoe verhoudt dit zich tot Wet Milieubeheer waarin staat Verder Lezen
De "Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom" zijn de straatwerktarieven die in 2004 door onderhandelingen tussen telecomsector, VNG en enkele gemeenten tot stand is Verder Lezen
Het GPKL produceert ieder jaar herstraattarieven en op de website van de VNG staan ze gepubliceerd. Verder Lezen