Tarieven herstraatwerk: is de VNG-Richtlijn inmiddels ook van toepassing op graafwerkzaamheden in de nutssector?

De “Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom” zijn de straatwerktarieven die in 2004 door onderhandelingen tussen telecomsector, VNG en enkele gemeenten tot stand is gekomen. Deze zijn weliswaar marktconform, maar niet automatisch inzetbaar bij herstraatwerk wegens nutsinfra. GPKL heeft mogelijkheden onderzocht om het gebruik van de richtlijn Tarieven te verbreden naar niet-telecomsituaties. Daarvoor blijkt tot op heden echter onvoldoende draagvlak te bestaan.

Voor de nutssector wordt door veel gemeenten de Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven voor (her)straatwerkzaamheden gebruikt (ontwikkeld in Noord-Holland) of een afgeleide daarvan. Voor asfalt, bomen en struiken moet de gemeente de werkelijke kosten rekenen die in haar gemeente gelden. Voor asfalt kan de gemeente ook gebruik maken van de asfalttarieven van Noord-Holland.