Ondergrondse ordening

Graaf met de schop een gat van 40 centimeter diep, ergens in een stadscentrum. De kans dat je niet iets tegenkomt is heel klein. Dit voorbeeld illustreert hoe wij de laatste 50 jaar zo veel mogelijk onder de grond hebben gelegd, wat we bovengronds niet willen zien.

We spreken over drukte in de ondergrond, maar een beter woord zou zijn “chaos”. Drukte in de ondergrond is minder problematisch als alles netjes geordend volgens een vastgesteld norm zou liggen, zo richten we ook graag de bovengrond in. Helaas liggen kabels, maar ook leidingen als spaghetti in de grond net zoals ze in derde wereld landen in de lucht hangen. Wat ook niet mee helpt is dat kabels en leidingen niet altijd liggen zoals op tekening staan of deze staan helemaal niet op een tekening.

Het GPKL nam het initiatief om de norm voor ondergrondse ordening te moderniseren. Deze norm NEN7171-1 is begin 2024 gepubliceerd. Denk aan nieuwe ontwikkelingen die nu wel een plaats hebben in de huidige norm en hard nodig zijn om de energietransitie vorm te geven. Een nieuwe norm geeft gemeenten handvatten om regie te pakken en netbeheerders duidelijkheid waardoor minder tijd verloren gaat in de uitvoering en de voorbereiding.

Nieuws

Plannen
Het COB heeft twee projecten waarin zij hulp en kennis vragen van gemeenten. Je zult merken dit voor jouw zelf > Lees meer
Plannen
De afgelopen periode heeft het bestuur van het GPKL, in samenwerking met de netbeheerders, gewerkt aan de Model Beleidsregel Nadeelcompensatie. > Lees meer
Plannen
De noodzaak tot integrale planafstemming wordt steeds groter. Ervaringen van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies, woningcorporaties, waterschappen en netwerkbedrijven zijn gebundeld > Lees meer
Plannen
Tot 1 mei ligt de NPR 7171-2 ter inzage. Dit is de praktijkrichtlijn die het proces rond het plannen en > Lees meer
Omgevingswet Plannen
De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan. Echter, allerlei documentatie eromheen (informatiepakketten) en eronder (het DSO) zijn in continue > Lees meer
Geen categorie Plannen
TerraCarta zoekt continu naar innovatieve oplossingen. Zo investeren ze in het opleiden van personeel en in onderzoek naar alternatieve werkmethodes. > Lees meer
Plannen
Het GPKL sprak in december 2023 af om in 2024 een Model Nadeelcompensatieregeling te publiceren dat een onderhandelingsresultaat is met > Lees meer
Energie + Water Plannen
Op de website van de NEN7171 - de ordening van ondergrondse netten - staat vanaf nu de geüpdatete versie van > Lees meer

Factsheets

Faq

Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de Verder Lezen