Ondergrondse ordening

Graaf met de schop een gat van 40 centimeter diep, ergens in een stadscentrum. De kans dat je niet iets tegenkomt is heel klein. Dit voorbeeld illustreert hoe wij de laatste 50 jaar zo veel mogelijk onder de grond hebben gelegd, wat we bovengronds niet willen zien.

We spreken over drukte in de ondergrond, maar een beter woord zou zijn “chaos”. Drukte in de ondergrond is minder problematisch als alles netjes geordend volgens een vastgesteld norm zou liggen, zo richten we ook graag de bovengrond in. Helaas liggen kabels, maar ook leidingen als spaghetti in de grond net zoals ze in derde wereld landen in de lucht hangen. Wat ook niet mee helpt is dat kabels en leidingen niet altijd liggen zoals op tekening staan of deze staan helemaal niet op een tekening.

Het GPKL nam het initiatief om de norm voor ondergrondse ordening te moderniseren. Deze norm NEN7171-1 stamt uit 2009 en sindsdien is er veel veranderd. Denk aan nieuwe ontwikkelingen die nu geen plaats hebben in de huidige norm maar die hard nodig zijn om de energietransitie vorm te geven. Een nieuwe norm geeft gemeenten handvatten om regie te pakken en netbeheerders duidelijkheid waardoor minder tijd verloren gaat in de uitvoering en de voorbereiding.

Nieuws

Plannen
Door inzichtelijk te maken wat er allemaal in de ondergrond bevindt krijgt Gemeente Papendrecht nu grip op de ondergrond. Het > Lees meer
Plannen
Buisleidingen vervoeren jaarlijks miljoenen tonnen fossiele brandstoffen en chemische producten, vooral van west naar oost. De energietransitie zou die stroom > Lees meer
Plannen
Van Dam tot Mercatorplein ligt de stad open. Om de wrakke bruggen en kades in Amsterdam te verstevigen, trekt een > Lees meer
Plannen
Op 29 november is de aangepaste RIBON gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat de overgangsperiode van 4 maanden voor > Lees meer
Plannen
Eind 2017 publiceerde het GPKL, samen met de VNG, een model Nadeelcompensatieregeling voor gemeenten. Ondanks het feit dat de hierna > Lees meer
Plannen
Bij de gemeente Oosterhout is een vacature Coördinator kabels en leidingen vacant. Kijk hier als je interesse hebt! > Lees meer
Plannen
Het is druk onder de grond met kabels, leidingen, gebouwde objecten en andere zaken. En het wordt daar door de > Lees meer
Energie + Water Plannen
Bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG is de motie 'Nu als één overheid aan de slag met ruimtelijke > Lees meer
Plannen
Het aanleggen van alle infrastructuur die nodig is voor de energietransitie is alleen mogelijk als de meest schaarse middelen -mensen, > Lees meer
Plannen
Doe mee met de CROW Infradagen 2022 en dien een abstract en paper in! Lees hier hoe. > Lees meer

Factsheets

Faq

Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de Verder Lezen