Ondergrondse ordening

Graaf met de schop een gat van 40 centimeter diep, ergens in een stadscentrum. De kans dat je niet iets tegenkomt is heel klein. Dit voorbeeld illustreert hoe wij de laatste 50 jaar zo veel mogelijk onder de grond hebben gelegd, wat we bovengronds niet willen zien.

We spreken over drukte in de ondergrond, maar een beter woord zou zijn “chaos”. Drukte in de ondergrond is minder problematisch als alles netjes geordend volgens een vastgesteld norm zou liggen, zo richten we ook graag de bovengrond in. Helaas liggen kabels, maar ook leidingen als spaghetti in de grond net zoals ze in derde wereld landen in de lucht hangen. Wat ook niet mee helpt is dat kabels en leidingen niet altijd liggen zoals op tekening staan of deze staan helemaal niet op een tekening.

Het GPKL nam het initiatief om de norm voor ondergrondse ordening te moderniseren. Deze norm NEN7171-1 stamt uit 2009 en sindsdien is er veel veranderd. Denk aan nieuwe ontwikkelingen die nu geen plaats hebben in de huidige norm maar die hard nodig zijn om de energietransitie vorm te geven. Een nieuwe norm geeft gemeenten handvatten om regie te pakken en netbeheerders duidelijkheid waardoor minder tijd verloren gaat in de uitvoering en de voorbereiding.

Nieuws

Energie + Water Plannen
Op de website van de NEN7171 - de ordening van ondergrondse netten - staat vanaf nu de geüpdatete versie van > Lees meer
Iedereen is nog druk aan het werk om besluiten en afspraken rond te krijgen voor het nieuwe jaar of voor > Lees meer
Geen categorie Plannen
Er zijn een aantal aanbieders van kabels en leidingen. Het gaat zowel om cursussen (zoals CROW, Kapabel etc.) als om > Lees meer
Op 7 december is de Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal ingepland vanaf 10 uur. In de ALV zullen eerst de formele > Lees meer
Plannen
OP 2 november start de Maand van de Ondergrond in Rotterdam en iedereen kan daaraan deelnemen. Geniet van de excursies, > Lees meer
Data Energie + Water Plannen
In de ochtend van maandag 9 oktober organiseren we het platformoverleg GPKL. Iedereen die in een gemeente werkt aan de > Lees meer
De afgelopen twee maanden waren veel mensen enkele weken met verlof. Daarom hieronder de belangrijkste berichten in herhaling, mét link. > Lees meer
Energie + Water Plannen
Hele wijken, buurten en dorpen moeten de komende jaren worden voorzien van nieuwe stroomkabels en transformatorhuisjes. De handreiking 'Ruimtelijke inpassing > Lees meer
Plannen
Verrijk op een ludieke manier je kennis van de CROW500. Siers lanceerde hun eigen CROW500 serious game "De boel op > Lees meer

Factsheets

Faq

Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de Verder Lezen