Ondergrondse ordening

Graaf met de schop een gat van 40 centimeter diep, ergens in een stadscentrum. De kans dat je niet iets tegenkomt is heel klein. Dit voorbeeld illustreert hoe wij de laatste 50 jaar zo veel mogelijk onder de grond hebben gelegd, wat we bovengronds niet willen zien.

We spreken over drukte in de ondergrond, maar een beter woord zou zijn “chaos”. Drukte in de ondergrond is minder problematisch als alles netjes geordend volgens een vastgesteld norm zou liggen, zo richten we ook graag de bovengrond in. Helaas liggen kabels, maar ook leidingen als spaghetti in de grond net zoals ze in derde wereld landen in de lucht hangen. Wat ook niet mee helpt is dat kabels en leidingen niet altijd liggen zoals op tekening staan of deze staan helemaal niet op een tekening.

Het GPKL nam het initiatief om de norm voor ondergrondse ordening te moderniseren. Deze norm NEN7171-1 stamt uit 2009 en sindsdien is er veel veranderd. Denk aan nieuwe ontwikkelingen die nu geen plaats hebben in de huidige norm maar die hard nodig zijn om de energietransitie vorm te geven. Een nieuwe norm geeft gemeenten handvatten om regie te pakken en netbeheerders duidelijkheid waardoor minder tijd verloren gaat in de uitvoering en de voorbereiding.

Nieuws

Plannen
Een nieuwe leverancier van PE-mantelbuizen maakt een debuut op de markt. Tubefinder introduceert een fossielvrije mantelbuis en een online hulpmiddel > Lees meer
Plannen
Vaak wordt het argument aangevoerd dat vergunningentrajecten de uitrol van energienetten en bijbehorende stations vertragen. Een aantal e-netbeheerders geeft op > Lees meer
Dit jaar organiseren we enkele online (thema)lunchsessies. De bijeenkomsten zijn gericht op uitwisseling in een kleine groep. Je wisselt kennis > Lees meer
Plannen
Kijk hier naar het webinar hoe gemeente Leiden de samenwerking zoekt met hun netbeheerders. > Lees meer
Het Lab ondergrondse infra is van start gegaan! KOBO-HO, de Bouwcampus en het GPKL ondertekenden de start van dit lab > Lees meer
Plannen
Bodem en ondergrond spelen een belangrijke rol in onder meer klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheid. Maar wat speelt er zich eigenlijk > Lees meer
Vereniging GPKL is bereikbaar per mail en telefoon. Als er niet wordt opgenomen, belt 1 van ons je terug. Ook > Lees meer
Plannen
In de platformvergadering van april 2022 was er een discussie over met welk recht netbeheerders hun assets in de openbare > Lees meer
Plannen
De zomervakantie is een tijd om rustig korte artikelen te lezen over de ondergrond. Het ministerie van BZK publiceerde een > Lees meer
Plannen
Leiden realiseert zich dat de ruimte in de openbare ruimte onder druk staat. Dit geldt voor boven- en de ondergrond. > Lees meer

Factsheets

Faq

Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de Verder Lezen