Ondergrondse ordening

Graaf met de schop een gat van 40 centimeter diep, ergens in een stadscentrum. De kans dat je niet iets tegenkomt is heel klein. Dit voorbeeld illustreert hoe wij de laatste 50 jaar zo veel mogelijk onder de grond hebben gelegd, wat we bovengronds niet willen zien.

We spreken over drukte in de ondergrond, maar een beter woord zou zijn “chaos”. Drukte in de ondergrond is minder problematisch als alles netjes geordend volgens een vastgesteld norm zou liggen, zo richten we ook graag de bovengrond in. Helaas liggen kabels, maar ook leidingen als spaghetti in de grond net zoals ze in derde wereld landen in de lucht hangen. Wat ook niet mee helpt is dat kabels en leidingen niet altijd liggen zoals op tekening staan of deze staan helemaal niet op een tekening.

Het GPKL nam het initiatief om de norm voor ondergrondse ordening te moderniseren. Deze norm NEN7171-1 stamt uit 2009 en sindsdien is er veel veranderd. Denk aan nieuwe ontwikkelingen die nu geen plaats hebben in de huidige norm maar die hard nodig zijn om de energietransitie vorm te geven. Een nieuwe norm geeft gemeenten handvatten om regie te pakken en netbeheerders duidelijkheid waardoor minder tijd verloren gaat in de uitvoering en de voorbereiding.

Nieuws

Plannen
Het aanleggen van alle infrastructuur die nodig is voor de energietransitie is alleen mogelijk als de meest schaarse middelen -mensen, > Lees meer
Plannen
Doe mee met de CROW Infradagen 2022 en dien een abstract en paper in! Lees hier hoe. > Lees meer
Plannen
Wil Kovacs (Gemeente Rotterdam) en Marieke van de Blaak (Stedin) gaan in dit filmpje in gesprek over de regierol die > Lees meer
Plannen
De gebouwde omgeving aardgasvrij maken voor 2050 vergt kennis en data van de ondergrond. Snel meer inzicht krijgen in hoe > Lees meer
Plannen
In dit bericht publiceert het GPKL actuele vacatures in de ondergrond. (Aankomend) Coördinator Ondergrondse Infra bij de gemeente Dordrecht > Lees meer
Plannen
Duurzaam stedelijk ontwerp opent het uitzicht op mogelijke nieuwe toekomsten voor hoogkwalitatieve stedelijke ontwikkeling waar de ondergrond is geïntegreerd, geütiliseerd > Lees meer
Plannen
Alleen te lezen als u inlogt. > Lees meer
Plannen
De Nederlandse ondergrond is geschikt en biedt voldoende mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van grootschalige energieopslag in de vorm > Lees meer
Plannen
De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem > Lees meer
Plannen
Het wordt steeds complexer om in de nu al overvolle bodem plaats te vinden voor alle ondergrondse infra die de > Lees meer

Factsheets

Factsheet WIBON

Downloaden

Factsheet Regie

Downloaden

Raadpleging kostenreductie voor breedband

Inleiding
De richtlijn betreffende de verlaging van de kosten voor breedband (2014/61/EU) heeft tot doel de uitrol van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te vergemakkelijken en te stimuleren door de aanlegkosten te verlagen door middel van een reeks geharmoniseerde maatregelen. De maatregelen zijn toegespitst op:
1. de toegang tot de bestaande fysieke infrastructuur:
2. de coördinatie van civiele werken;
3. de vereenvoudiging van administratieve procedures;
4. de vereisten voor de fysieke binnenhuisinfrastructuur voor nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

Het GPKL reageerde op deze raadpleging door het invullen van de bijgevoegde vragenlijst. Verder is een bestand bijgevoegd met de volgende cursief gedrukte tekst:

 

Log in om te downloaden

Belemmerende ligging

Onderhoud of vervanging van leidingen kan problemen opleveren als er kabels boven liggen. Deze kabels of leidingen liggen belemmerend. Netbeheerders stelde hiervoor  onderlinge afspraken op.

Log in om te downloaden

Faq

Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de Verder Lezen