23 mei: training integrale planafstemming met de Samenwerkwijzer

De noodzaak tot integrale planafstemming wordt steeds groter. Ervaringen van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies, woningcorporaties, waterschappen en netwerkbedrijven zijn gebundeld in de online tool: De Samenwerkwijzer. Daarbij organiseert stichting Mijn Aansluiting op 23 mei de kosteloze training: Integrale Planafstemming in de Ondergrond.

De Samenwerkwijzer: online verzameling van ervaringen

Op dit moment begeleidt stichting Mijn Aansluiting zo’n tien samenwerkingsverbanden in de ondergrond, verspreid over Nederland. De samenwerkingsverbanden bestaan uit gemeenten en netbeheerders, maar ook woningcorporaties, warmtebedrijven en waterschappen. Daaruit blijkt dat partijen tijdens de samenwerking vergelijkbare punten tegenkomen of fases doormaken. Die kennis is toegevoegd aan De Samenwerkwijzer. Op de Samenwerkwijzer staan informatie en templates over het opstarten of verbeteren van een samenwerkingsverband.

Sinds de lancering vorig jaar is De Samenwerkwijzer flink uitgebreid en bevat nu templates die handig zijn voor startende of herstartende samenwerkingen en voor meer gevorderde samenwerkverbanden. De bibliotheek biedt onder andere

  • stappenplannen, templates
  • praktijkvoorbeelden en formats voor bijvoorbeeld belangensessies.
  • template intentieverklaring
  • convenanten
  • procesafspraken
  • aanbestedingsvarianten
  • projectcommunicatie.

Ook kunnen partijen individueel of als groep een scan doen om te ontdekken op welke vlakken het bestaande samenwerkingsverband kan versterken.

Trainingsdag vol tips uit de praktijk

Op 23 mei organiseert Mijn Aansluiting een trainingsdag over integrale planafstemming van grootschalige projecten in de ondergrond. De sessie in Vianen is kosteloos en interessant voor iedereen die net is gestart met integrale planafstemming of dat van plan is. Op deze dag word je meegenomen in de nieuwste formats, tools en tips uit te praktijk. De training is een helder beginpunt om daarna zelf aan de slag te gaan met het opstarten van jullie samenwerkingsverband. Er wordt ook een online-training voorbereid.

Wil je op de hoogte gehouden worden of je aanmelden voor de training? Meld je aan via deze link.

Lees het artikel over de training en De Samenwerkwijzer in de nieuwste editie van Stadswerk Magazine.

Over Mijn Aansluiting

Stichting Mijn Aansluiting is een samenwerkingsverband van netbeheerders in Nederland. Mijn Aansluiting ontwikkelt uniforme processen en gebruiksvriendelijke IT-diensten voor een efficiënte aanleg- en aansluitketen. De stichting stimuleert marktinnovaties, biedt veilige en toekomstbestendige IT-systemen en initieert waardevolle samenwerkingen in de sector. Zo draagt Mijn Aansluiting bij aan het versnellen van maatschappelijke transities in de ondergrondse infrastructuur. 

Over dit artikel

GPKL werkt samen met Mijnaansluiting in o.a. de kennisarena kabels en leidingen. Het stimuleren en versterken van samenwerkingsverbanden moedigen wij aan. De Samenwerkwijzer biedt hierbij concrete handvatten. De training die stichting Mijn Aansluiting aanbiedt over integrale planafstemming is een kans om te leren van praktijkervaringen en je eigen coördinatievaardigheid op dit gebied te versterken.

Bron: stichting.Mijnaansluiting.nl