Betoog: Zorg voor samenhang in plannen ondergronds

Betoog: Zorg voor samenhang in plannen ondergronds

Plannen
Alleen te lezen als u inlogt ... > Lees verder
Gemeenten: Energiewet moet ook warmte regelen

Gemeenten: Energiewet moet ook warmte regelen

Energie + Water
De kritiek van de steden raakt aan het fundament van de Energiewet, namelijk integratie van alleen de Gaswet en Elektriciteitswet ... > Lees verder
Ondergrond biedt volop kansen voor energieopslag

Ondergrond biedt volop kansen voor energieopslag

Plannen
De Nederlandse ondergrond is geschikt en biedt voldoende mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van grootschalige energieopslag in de vorm ... > Lees verder
StraaDkrant onder de StraaD is uit!

StraaDkrant onder de StraaD is uit!

Plannen
De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem ... > Lees verder
Zorgplicht voor ondergrondse ordening kabels en leidingen - bij wie ligt die?

Zorgplicht voor ondergrondse ordening kabels en leidingen – bij wie ligt die?

FAQ
Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de ... > Lees verder
Factsheet Regie

Factsheet Regie