Oproep: werk mee aan de herstraattarieven

De VNG herstraattarieven worden door ruim 300 gemeenten toegepast, en overigens ook door andere organisaties. Deze herstraattarieven worden jaarlijks geüpdatet door het GPKL. De afgelopen jaren hebben mensen van de gemeente Zaanstad (Luuk Moes, Wietse Bouma) en de gemeente Dordrecht (Annette Verschuren, Robbert-Jan Smit) zich hier voor ingezet. Voor de komende jaren zijn we op zoek naar een uitbreiding van deze update-groep. Het gaat om de volgende tijdbesteding:

  • enkele uren in november: inventariseren beschikbaarheid bronnen voor de update
  • halve dag eind november: gezamenlijk doorvoeren van de update / meekijken bij de update. Dit gebeurt volgens het dunne, groene boekje.
  • Sporadisch/ begindecember: verificatie en vragen van partijen.
    • Optioneel: kijken naar vereenvoudiging van de update als dit nodig is.

De dank van heel veel collega’s in het land is groot. Er is enige affiniteit vereist met Excel en civieltechnische termen, maar dit doorlopen we samen. Je kunt je melden, ook met vragen, via info@gpkl.nl of rechtstreeks bij Marian Bertrums.