KLIC

KLIC voert de Grondroerdersregeling (officieel Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON, voorheen WION)) uit. Deze wet moet graafschade voorkomen aan ondergrondse kabels en leidingen en de veiligheid bij graafwerkzaamheden bevorderen. Volgens de wet moeten grondroerders (gravers) de graafwerkzaamheden melden bij KLIC.

Verplicht als u gaat graven

Gaat u (laten) graven met een machine? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een KLIC-melding te doen. Na de melding ontvangt u kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. U gebruikt deze informatie om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen. De informatie moet tijdens het graven op de locatie van het graafwerk aanwezig zijn.

Informatiepolygoon

Met de informatiepolygoon is het mogelijk om buiten uw graafgebied een extra gebied vast te leggen, waarover ook kabel en leiding informatie uitgeleverd wordt. U krijgt hierdoor inzicht in onder andere aanrijroutes van zwaarder materieel en opslag rond de graaflocatie van bijvoorbeeld zand waardoor u veiliger kunt werken. Het graafgebied blijft, zoals het was, binnen de graafpolygoon.

Complete levering of deellevering

Na de KLIC-melding ontvangt u een leveringsmail. Misschien ontvangt u meerdere leveringsmails. Dat is afhankelijk van wanneer de netbeheerders de informatie aanleveren. In elke leveringsmail wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering. De leveringsmail bevat een downloadlink naar een zipbestand met daarin de kabel- en leidinginformatie. Met een complete levering kunt u starten met de graafwerkzaamheden, tenzij in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een ‘net van grote waarde’ ligt.

Nieuws

Geen berichten gevonden.

Factsheets

Faq

Kabels en leidingen kunnen nooit blijven liggen zonder dat iemand ervan afweet. Vanwege de WIBON is er voor de netbeheerder Verder Lezen
Er gelden geen landelijk vastgestelde regels voor het rooien/verwijderen van (bekende) kabels en leidingen. De verwijderplicht kan zijn opgenomen in Verder Lezen
Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het tijdig bijwerken van kaartmateriaal. Het AT spreekt stelselmatig netbeheerders aan die hun kaartmateriaal Verder Lezen
Een wijziging van het netwerk binnen het bestaande beheerpolygoon van een beheerder, wordt bij voorkeur onverwijld in het kaartmateriaal verwerkt. Verder Lezen
Bij het wegzuigen van zand is geen sprake van mechanische werkzaamheden in de ondergrond. Als het zand in de ondergrond Verder Lezen
Zinkers zijn leidingen die op de bodem van (of onder) watergangen liggen (zodat er geen brug voor hoeft te worden Verder Lezen
De grondroerder is verplicht tot het doorgeven (zonder wettelijke kwaliteitseisen) van een verkeerde ligging als hij die heeft aangetroffen. Van Verder Lezen
De ligging van een voedingskabel van een drukrioleringsnet moet volgens de WIBON goed geregistreerd zijn. Alleen als drukriolering als huisaansluiting Verder Lezen
Het schaven van zandwegen (t.b.v. herstellen maaiveld) valt onder de definitie van mechanische graafwerkzaamheden. Er kan graafschade ontstaan aan kabels Verder Lezen
Ontwikkelgebieden zijn vaak groot en de ontwikkeling duurt jaren. In de gebiedsontwikkeling is ook de aanleg van riolering opgenomen. Contractueel Verder Lezen
Bij het maaien van de begroeiing in sloten vinden geen graafwerkzaamheden plaats. Het maaien vindt plaats boven de slootbodem, dus Verder Lezen
Ook kabels of leidingen die niet (meer) in gebruik zijn, vallen onder de WIBON. De wet zegt tevens, dat onder Verder Lezen
Als de gemeente opdrachtgever is, en zeker weet dat er geen veranderingen in de ligging van kabels en leidingen plaatsvonden, Verder Lezen