Achterlaten van (tijdelijke) kabels en leidingen – mag dat?

Kabels en leidingen kunnen nooit blijven liggen zonder dat iemand ervan afweet. Vanwege de WIBON is er voor de netbeheerder een verplichting om de liggingsgegevens vast te leggen en bij te houden, en deze gegevens uit te wisselen in geval van een graafmelding (via Kadaster). Dit geldt ook voor tijdelijk gebruikte kabels en leidingen, zoals op bouwplaatsen.
Daarnaast is er ook nog een civiele kant aan de zaak. De grondeigenaar moet akkoord zijn met het leggen en laten liggen van deze KABELS EN LEIDINGEN. Bij grond die van de overheid is, wordt het akkoord als eigenaar mee verondersteld zodra die overheid een vergunning voor het leggen afgeeft.

Maar dat laatste geldt beslist niet voor particuliere eigenaren. Als je daarmee geen akkoord hebt, kunnen ze eisen dat je de KABELS EN LEIDINGEN uit hun grond verwijdert. Voor telecomkabels geldt dat dan weer wat minder, omdat de Telecomwet een gedoogplicht oplegt aan de grondeigenaar. Blijft de conclusie dat je als KABELS EN LEIDINGEN-netbeheerder liever niet in particuliere grond ligt.

Dit alles pleit ervoor dat de plannenmakers hun plannen niet teveel meer wijzigen als KABELS EN LEIDINGEN eenmaal gelegd gaan worden, en bij wijzigingen er rekening mee houden dat al aangelegde infra zoveel mogelijk in openbare grond blijft liggen. Mogelijk kunnen netbeheerders dit vooraf bedingen bij de planafdeling.