Omgevingswet

De Omgevingswet is één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De wet staat voor een goede balans tussen het gebruik maken en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit’ is het motto.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een instrument van de nieuwe Omgevingswet en loopt vooruit op het moment dat die wet in gaat. Tot die tijd geldt de NOVI als structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zodra de Omgevingswet in gaat, zal de NOVI gelden als instrument, zoals in de nieuwe wet is bedoeld.

De NOVI staat voor een nieuwe aanpak van vraagstukken in de fysieke leefomgeving. De opgaven zijn groot, veelzijdig en veelal met elkaar verweven. Sectorale doelen zijn in veel situaties niet meer haalbaar met een sectorale aanpak. Dit maakt een nieuwe, meer geïntegreerde werkwijze noodzakelijk. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden vanaf het begin van de planvorming de bovengrond en de ondergrond in samenhang bezien. Driedimensionale ruimtelijke ordening staat centraal. Zo worden verschillende maatschappelijke opgaven met elkaar gecombineerd om zo efficiënt mogelijk de beschikbare ruimte onder en boven de grond te benutten.

Nieuws

Omgevingswet Plannen
De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan. Echter, allerlei documentatie eromheen (informatiepakketten) en eronder (het DSO) zijn in continue > Lees meer
Deze maand krijgen alle gemeenten een brief met daarbij gevoegd de Omgevingswetproofversie van een telecommunicatieverordening. Wat kun en je hiermee > Lees meer
Omgevingswet Plannen
Op deze pagina van de VNG staan veel webinars, briefvoorbeelden en -modellen om toe te passen in het VTH-proces onder > Lees meer
Omgevingswet Plannen
Op 31 oktober nam de Eerste Kamer een motie aan met de volgende strekking: In deze motie wordt de regering > Lees meer
Energie + Water Plannen
Het onderwerp kabels en leidingen heeft de tijd gekregen tot 31 december 2031 om in het nieuwe stelsel van de > Lees meer
Omgevingswet Plannen
𝘋𝘦 𝘝𝘕𝘎 𝘩𝘦𝘦𝘧𝘵 𝘦𝘦𝘯 ‘𝘏𝘢𝘯𝘥𝘳𝘦𝘪𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘻𝘢𝘢𝘮𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘬𝘢𝘣𝘦𝘭𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘦𝘪𝘥𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘰𝘮𝘨𝘦𝘷𝘪𝘯𝘨𝘴𝘱𝘭𝘢𝘯’ 𝘰𝘱𝘨𝘦𝘴𝘵𝘦𝘭𝘥. 𝘎𝘦𝘮𝘦𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘳𝘦𝘪𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘨𝘦𝘣𝘳𝘶𝘪𝘬𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘢𝘢𝘯𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 > Lees meer
Omgevingswet Plannen
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is belast met informatieverstrekking over de Omgevingswet. IPLO heeft nu een special 'kabels en leidingen' geplaatst. > Lees meer
Plannen
De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat > Lees meer
Plannen
Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het COB leverde onlangs het document "Ondergrondse > Lees meer
Plannen
De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 worden genoemd als nieuwe data. > Lees meer

Factsheets

Faq