Omgevingswet

De Omgevingswet is één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De wet staat voor een goede balans tussen het gebruik maken en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit’ is het motto.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een instrument van de nieuwe Omgevingswet en loopt vooruit op het moment dat die wet in gaat. Tot die tijd geldt de NOVI als structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zodra de Omgevingswet in gaat, zal de NOVI gelden als instrument, zoals in de nieuwe wet is bedoeld.

De NOVI staat voor een nieuwe aanpak van vraagstukken in de fysieke leefomgeving. De opgaven zijn groot, veelzijdig en veelal met elkaar verweven. Sectorale doelen zijn in veel situaties niet meer haalbaar met een sectorale aanpak. Dit maakt een nieuwe, meer geïntegreerde werkwijze noodzakelijk. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden vanaf het begin van de planvorming de bovengrond en de ondergrond in samenhang bezien. Driedimensionale ruimtelijke ordening staat centraal. Zo worden verschillende maatschappelijke opgaven met elkaar gecombineerd om zo efficiënt mogelijk de beschikbare ruimte onder en boven de grond te benutten.

Nieuws

Omgevingswet Plannen
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is belast met informatieverstrekking over de Omgevingswet. IPLO heeft nu een special 'kabels en leidingen' geplaatst. > Lees meer
Plannen
De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat > Lees meer
Plannen
Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het COB leverde onlangs het document "Ondergrondse > Lees meer
Plannen
De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 worden genoemd als nieuwe data. > Lees meer
Plannen
Het project Fabels en feiten van het COB is opgeleverd! In een groeiboek staan 82 fabels en 71 feiten over > Lees meer
Plannen
De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak > Lees meer
Plannen
Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 23 februari “Wat hebben Regionale Energie Strategie (RES) en de Omgevingswet met elkaar > Lees meer
Plannen
Duurzaam stedelijk ontwerp opent het uitzicht op mogelijke nieuwe toekomsten voor hoogkwalitatieve stedelijke ontwikkeling waar de ondergrond is geïntegreerd, geütiliseerd > Lees meer

Factsheets

Faq