Ondergrondse infra en de omgevingswet

Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het COB leverde onlangs het document “Ondergrondse infra en Omgevingswet” op dat handvatten geeft om kabels en leidingen op te nemen in de omgevingsplannen . GPKL en VNG gaan samen teksten produceren die gemeenten direct in hun omgevingsplannen kunnen gebruiken.

Als gemeenten hiermee al heel ver zijn, sluit dan bij ons aan.