Energietransitie

De energietransitie is als woord ontstaan na het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, om over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Voor Nederland betekent dit het vervangen van aardgas door alternatieve duurzame energiebronnen voor verwarming. Voor het transport van energie bestaan drie mogelijkheden; kabels voor elektriciteit, leidingen voor een ander duurzaam gas of leidingen voor warmtenetten.

De extra transportcapaciteit in de ondergrond van steden komt boven op de bestaande infrastructuur. Bedenk daarbij dat ook andere maatschappelijke opgaves impact hebben op de onder- en bovengrond. Hier liggen kansen om in samenwerking met netbeheerders zo veel mogelijke maatschappelijke voordelen te realiseren.

Nieuws

Plannen
Alleen te lezen als u inlogt. > Lees meer
Plannen
De Nederlandse ondergrond is geschikt en biedt voldoende mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van grootschalige energieopslag in de vorm > Lees meer
Plannen
Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met de oprichting van revolverend fonds voor investeringen in onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie > Lees meer
Plannen
Gemeenten, provincies en waterschappen hebben de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig om de extra taken te kunnen uitvoeren > Lees meer
Plannen
Warmtepomp of warmtenet? Of tóch waterstof? Door de wildgroei aan opties worstelen steeds meer partijen met de vraag hoe bestaande > Lees meer

Factsheets

Faq

Geen berichten gevonden.