Energietransitie

De energietransitie is als woord ontstaan na het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, om over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Voor Nederland betekent dit het vervangen van aardgas door alternatieve duurzame energiebronnen voor verwarming. Voor het transport van energie bestaan drie mogelijkheden; kabels voor elektriciteit, leidingen voor een ander duurzaam gas of leidingen voor warmtenetten.

De extra transportcapaciteit in de ondergrond van steden komt boven op de bestaande infrastructuur. Bedenk daarbij dat ook andere maatschappelijke opgaves impact hebben op de onder- en bovengrond. Hier liggen kansen om in samenwerking met netbeheerders zo veel mogelijke maatschappelijke voordelen te realiseren.

Nieuws

Plannen
Het aanleggen van alle infrastructuur die nodig is voor de energietransitie is alleen mogelijk als de meest schaarse middelen -mensen, > Lees meer
Plannen
Doe mee met de CROW Infradagen 2022 en dien een abstract en paper in! Lees hier hoe. > Lees meer
Plannen
Wil Kovacs (Gemeente Rotterdam) en Marieke van de Blaak (Stedin) gaan in dit filmpje in gesprek over de regierol die > Lees meer
Plannen
De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak > Lees meer
Plannen
Provincies, gemeenten, waterschappen en RES-regio's maken zich grote zorgen of het programma na 1 juli wel blijft bestaan nu er > Lees meer
Plannen
Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 23 februari “Wat hebben Regionale Energie Strategie (RES) en de Omgevingswet met elkaar > Lees meer
Plannen
Hierbij de huidige regio's van de Regionale Energiestrategie 2021. Lees hier met welke gemeenten uw gemeente samenwerkt in de RES. > Lees meer
Plannen
Alleen te lezen als u inlogt. > Lees meer
Plannen
De Nederlandse ondergrond is geschikt en biedt voldoende mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van grootschalige energieopslag in de vorm > Lees meer

Factsheets

Faq

Geen berichten gevonden.