Energietransitie

De energietransitie is als woord ontstaan na het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, om over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Voor Nederland betekent dit het vervangen van aardgas door alternatieve duurzame energiebronnen voor verwarming. Voor het transport van energie bestaan drie mogelijkheden; kabels voor elektriciteit, leidingen voor een ander duurzaam gas of leidingen voor warmtenetten.

De extra transportcapaciteit in de ondergrond van steden komt boven op de bestaande infrastructuur. Bedenk daarbij dat ook andere maatschappelijke opgaves impact hebben op de onder- en bovengrond. Hier liggen kansen om in samenwerking met netbeheerders zo veel mogelijke maatschappelijke voordelen te realiseren.

Nieuws

Plannen
Het COB heeft twee projecten waarin zij hulp en kennis vragen van gemeenten. Je zult merken dit voor jouw zelf > Lees meer
Plannen
De noodzaak tot integrale planafstemming wordt steeds groter. Ervaringen van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies, woningcorporaties, waterschappen en netwerkbedrijven zijn gebundeld > Lees meer
Omgevingswet Plannen
De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingegaan. Echter, allerlei documentatie eromheen (informatiepakketten) en eronder (het DSO) zijn in continue > Lees meer
Energie + Water Plannen
Op 24 januari besteedde Nieuwsuur aandacht aan de houding van TenneT. Hoewel er gelukkig goede voorbeelden te noemen zijn, viel > Lees meer
Iedereen is nog druk aan het werk om besluiten en afspraken rond te krijgen voor het nieuwe jaar of voor > Lees meer
Energie + Water Plannen
Nu en de komende jaren is er veel samenwerking nodig in gemeentelijke organisaties en daarbuiten in de warmtetransitie, die samenhangt > Lees meer
Op 7 december is de Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal ingepland vanaf 10 uur. In de ALV zullen eerst de formele > Lees meer
Energie + Water Plannen
31 oktober publiceerde ACM het volgende besluit: Netbeheerders krijgen de mogelijkheid om af te wijken van het gebruikelijke principe ‘wie > Lees meer

Factsheets

Denk eens ondergronds

Kijk hier het webinar terug van André Doree (Universiteit Twente) en Joyce van den Berg (gemeente Amsterdam en auteur van o.a. BiodiverCITY, a matter of vital soil)  over de impact en de omvang van maatschappelijke opgaven op het ondergrondse.

Downloaden

Factsheet WIBON

Downloaden

Faq

Geen berichten gevonden.