Energietransitie

De energietransitie is als woord ontstaan na het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, om over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Voor Nederland betekent dit het vervangen van aardgas door alternatieve duurzame energiebronnen voor verwarming. Voor het transport van energie bestaan drie mogelijkheden; kabels voor elektriciteit, leidingen voor een ander duurzaam gas of leidingen voor warmtenetten.

De extra transportcapaciteit in de ondergrond van steden komt boven op de bestaande infrastructuur. Bedenk daarbij dat ook andere maatschappelijke opgaves impact hebben op de onder- en bovengrond. Hier liggen kansen om in samenwerking met netbeheerders zo veel mogelijke maatschappelijke voordelen te realiseren.

Nieuws

Plannen
Kijk hier wat het ondergrondspel doet met de spelers. Tot 20 november staat ons ondergrond spel in de LocHal van > Lees meer
Plannen
Wanneer een wijk volledig overgaat op een andere warmtevoorziening (zoals een warmtepomp), zijn er in veel gevallen ingrijpende veranderingen in > Lees meer
Plannen
De onderwerpen klimaat en energie spelen enorm in de gemeenten in ons land. Dat blijkt uit een analyse, in opdracht > Lees meer
Plannen
Bodem en ondergrond spelen een belangrijke rol in onder meer klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheid. Maar wat speelt er zich eigenlijk > Lees meer
Energie + Water Graven Plannen
Inmiddels is in vrijwel alle gemeenten laadpalenbeleid vastgesteld. Die spreekt zich soms wel en soms niet uit over de situatie > Lees meer
Plannen
In de platformvergadering van april 2022 was er een discussie over met welk recht netbeheerders hun assets in de openbare > Lees meer
Plannen
Leiden realiseert zich dat de ruimte in de openbare ruimte onder druk staat. Dit geldt voor boven- en de ondergrond. > Lees meer
Energie + Water Plannen
In lang niet alle gemeenten is de verplichte transitievisie warmte, de weg naar aardgasvrije woningen, vastgesteld door de gemeenteraad. Ondanks > Lees meer
Plannen
Door inzichtelijk te maken wat er allemaal in de ondergrond bevindt krijgt Gemeente Papendrecht nu grip op de ondergrond. Het > Lees meer
Plannen
In 53% van de gemeentelijke Transitievisies Warmte ontbreekt een tijdspad, zodat niet duidelijk is wanneer de werkzaamheden beginnen of moeten > Lees meer

Factsheets

Denk eens ondergronds

Kijk hier het webinar terug van André Doree (Universiteit Twente) en Joyce van den Berg (gemeente Amsterdam en auteur van o.a. BiodiverCITY, a matter of vital soil)  over de impact en de omvang van maatschappelijke opgaven op het ondergrondse.

Downloaden

Factsheet WIBON

Downloaden

Faq

Geen berichten gevonden.