Energiewet aangenomen door de Tweede Kamer

Op 4 juni heeft de Tweede Kamer de nieuwe Energiewet aangenomen. Deze wet vervangt de elektriciteitswet (1998) en de gaswet- en regelgeving, naast de integratie van Europese regelgeving. De wet moet nog wel door de Eerste Kamer, maar is in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. We zijn blij dat er nieuwe wetgeving is, omdat dit als het goed is ook meer ruimte en flexibiliteit biedt voor oplossingen in de energiemarkt van nu en veel Europese regelgeving van na 1998 integreert in één tekst. Het is echter op een aantal vlakken ook nog een open wetgeving die nader ingevuld moet worden.

Andere terminologie

Nieuwe wetgeving betekent ook nieuwe terminologie, zeker omdat in de Energiewet Europese regelgeving duidelijker een plek heeft gekregen. Netbeheerders energie zullen systeembeheerders gaan heten. Tennet heet voortaan een transmissiesysteembeheerder en de regionale elektriciteitsnetbeheerders (Enexis, Liander en Stedin) heten distributiesysteembeheerders. De definitie van wat een netwerk is, ook relevant in de WIBON, is nu is de definitie van een transmissie- of distributiesysteem en volgt artikel 1.1. Voor midden/laagspanning is dit bijvoorbeeld: “distributiesysteem voor elektriciteit: stelsel van leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen ten behoeve van transport van elektriciteit op een spanningsniveau lager dan 110 kilovolt.”

ACM met een zware taak en een wet die stuurt op verschillende schaakborden

De ACM heeft een belangrijke en zware positie in de Energiewet. Dit was al zo, maar nu alle regelgeving bij elkaar staat is nog duidelijker hoe breed die taakopvatting is en hoe groot de verantwoordelijkheid. Vergunning en certificering, het toezien op gegevensuitwisseling, het aan te spreken zijn om geschillen te behandelen, en marktkwesties zowel op de elektriciteitsmarkt als tussen individuen en marktpartijen. De Energiewet zegt dan ook zowel iets over de fysieke werkelijkheid van het systeem als nog veel meer over de werking van het energiesysteem in een markt.

Bron: De Rijksoverheid publiceerde dit artikel over het wetsvoorstel, met daaronder het Wetsvoorstel zelf.