Vereniging

Vergaderstukken

Stukken platformvergadering GPKL 270921

In deze map staat de agenda met als bijlagen

  •  het verslag van de platformvergadering van 10 juni – ter vaststelling
  •  het verslag van de ALV van 10 juni – ter info, vaststelling bij volgende ALV
Downloaden