Doe mee door kennis te delen in deze projecten

Het COB heeft twee projecten waarin zij hulp en kennis vragen van gemeenten. Je zult merken dit voor jouw zelf zeer leerzaam is en tegelijkertijd je maatschappelijk iets bijdraagt voor alle gemeenten.

Inzicht in opsporen van kabels en leidingen

Het opsporen van de werkelijke ligging van kabels en leidingen is erg belangrijk. Gemeenten kunnen tijdens de ontwerpfase ondergrondse knelpunten bepalen om deze vervolgens in het ruimtelijk ontwerp te vermijden.

Er bestaat een breed scala aan sleufloze detectietechnieken, waaronder grondradar, radiodetectie en gyroscopie. Bij de uitvraag door gemeenten is er echter regelmatig sprake van onduidelijkheid over de detectiemethoden, met het gevolg een niet passende aanbieding. Met het project ‘Inzicht in opsporen’ streeft het COB ernaar om meer duidelijkheid te realiseren.

Het project vraagt om deelnemers vanuit gemeenten om mee te denken, geef je op bij mariska.bos@COB.nl.

Bundelingstechnieken in beleid

Het bundelen van kabels en leidingen is een kansrijke oplossing voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het groeiboek Catalogus bundelingstechnieken laat zien welke techniek voor welke situatie geschikt is en welke factoren hierbij een rol spelen. De volgende vraag is hoe zorg je ervoor dat gemeenten, bundelingstechnieken meenemen in de beleidsplannen en besluitvorming?

Het COB zoekt deelnemers uit gemeenten die al ervaringen hebben of aan de vooravond staan om deze technieken te verwerken in beleid. Of juist te kiezen om dit niet te doen!

Geef je snel op bij manon.bouwer@COB.nl.