Groen licht Eerste Kamer: Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt, wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Dat is de uitkomst van een hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer (41 voor en 29 tegen) over het Koninklijk Besluit dat de invoering op deze datum regelt.

Sneller beslissen

Het Rijk, bedrijfsleven en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen schaarden zich eind januari unaniem achter de invoeringsdatum van 1 januari 2024. Zij concludeerden, na onder andere een nieuwe serie testen, dat het onderliggende digitaal stelsel – eerder reden voor een aantal keren uitstel – technisch voldoende gereed is. Zij riepen de beide Kamers op spoedig duidelijkheid te geven over invoering per 1 januari 2024.

Zie ook

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet, 14 maart 2023