Vooraankondiging: VNG Omgevingswetproof modelverordening telecommunicatiekabels komt eraan

Deze maand krijgen alle gemeenten een brief met daarbij gevoegd de Omgevingswetproofversie van een telecommunicatieverordening. Wat kun en je hiermee en wanneer?

Is dat een nieuwe AVOI?

Nee, er komt geen nieuw algemeen model AVOI. Immers, eind 2031 moeten de regels uit de verordeningen en handboeken die een werking hebben op de fysieke leefomgeving, zijn opgenomen in het Omgevingsplan. Hiervoor is wel een -nog erg algemene- handreiking kabels en leidingen opgesteld die laat zien hoe zo’n werkende regel er dan uitziet. Telecommunicatiekabels vallen onder de Telecommunicatiewet en dus voorlopig niet onder de Omgevingswet. Wel werken we aan uitwerking en enige harmonisatie van de ‘AVOI-regels’ als opvolging van de handreiking kabels en leidingen in de Omgevingswet, samen met de VNG. Als je interesse hebt om dit hernieuwde traject te volgen of in de klankbordgroep te gaan, is dat erg welkom. Meld je aan via info@gpkl.nl .

Kan ik deze verordening downloaden en mijn gemeente invullen en ben ik dan klaar?

Nee, om twee redenen.

  1. de modelversie is beleidsarm en er zijn waarschijnlijk zaken uit je eigen AVOI en handboek k&l die je ook van toepassing wil en mag laten verklaren op telecommunicatiekabels óf je wilt een verwijzing maken.
  2. deze verordening is pas noodzakelijk op het moment dat je gemeentelijke organisatie besluit om ook de ondergrond op te nemen in het Omgevingsplan. Sommige gemeenten hebben al een losse telecommunicatieverordening gemaakt of hanteren die van oudsher al los. In die gevallen kan de nieuwe modelverordening een goede check zijn om te kijken of deze logisch is opgebouwd en qua terminologie duidelijk is.