Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 worden genoemd als nieuwe data.

De invoering van de Omgevingswet wordt voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) noemt 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 als nieuwe data. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Hij wil dat de dienstverlening aan mensen en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling niet belemmerd wordt.

Meer tijd

‘De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering,’ aldus De Jonge.

Onzekerheden 

Volgens De Jonge functioneert de vergunningverlening goed, maar ‘zien we dat bij de zogeheten planketen, waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren, er verschillende onzekerheden zijn.’ De komende weken moet duidelijk worden of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden.