Wat betekent de transitieperiode van de nieuwe Omgevingswet?

Het onderwerp kabels en leidingen heeft de tijd gekregen tot 31 december 2031 om in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet te worden opgenomen. ‘Vallen onder’ de nieuwe Omgevingswet betekent dat het onderwerp en de daarbij horende werkende regels (verordening, handboek) in het Omgevingsplan worden opgenomen. Daarnaast betekent het opnemen in het Omgevingsplan dat er gewerkt moet worden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor zover ons bekend kiezen alle gemeenten ervoor om inderdaad gebruik te maken van een deel van die transitieperiode voor het onderwerp kabels en leidingen. Eerder schreven we meer over deze transitieperiode in dit artikel. We delen vanaf nu regelmatiger binnengekomen vragen over de Omgevingswet.

 • Je wilt iets veranderen of toevoegen in je verordening (AVOI, AVKL of tijdelijke verordening fysieke leefomgeving) na invoering van de Omgevingswet, 1 januari 2024, maar nog niet het onderwerp opnemen in het Omgevingsplan
  • Dit is mogelijk. Een gemeente kan de verordening ook na 2024 gewoon aanpassen via het besluitvormingsproces. Wees expliciet en duidelijk dat het wel nodig is iets aan te passen in je verordening/handboek, maar het onderwerp nog niet rijp is om op te nemen in het Omgevingsplan.
  • Het besluit om een onderwerp op te nemen in je Omgevingsplan staat los van aanpassingen, hoewel dit uiteraard óók gecombineerd kan worden.
 • Je bent voornemens het onderwerp ondergrondse infrastructuur / kabels en leidingen op te nemen in het Omgevingsplan. Welke voorbereidingstijd is hiervoor nodig?
  • Check de VNG handreiking kabels en leidingen en het Omgevingsplan
  • Richt het proces van het doen van meldingen en aanvragen intern goed in en reserveer tijd voor testen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook de serviceproviders met wie je samenwerkt, zoals Andes met LTC en Visma Roxit met WoW portaal, MOOR, hebben minimaal een half jaar nodig om werkprocessen aan te passen.
  • Deel het voornemen ruim op tijd, dat wil zeggen minimaal een half jaar van tevoren, met de netbeheerders in jouw gemeente en bespreek hun ervaringen met testen. Waarschijnlijk kun je van elkaar leren en elkaar wijzen welke werkprocessen nog handiger kunnen.
  • Bereid het besluitvormingsproces goed voor en check intern welke andere onderwerpen wanneer worden opgenomen in het Omgevingsplan.
  • De totale voorbereidingstijd loopt dus al snel op tot een jaar.

Verder lezen? Kijk ook eens hier.