Nieuw gezicht bij GPKL

Nieuw gezicht bij GPKL

Sinds eind maart werkt Marian Bertrums bij GPKL. U zult haar namens het GPKL op verschillende plekken tegenkomen. “Ik ... > Lees verder
Zorgplicht voor ondergrondse ordening kabels en leidingen - bij wie ligt die?

Zorgplicht voor ondergrondse ordening kabels en leidingen – bij wie ligt die?

FAQ
Ligt de zorgplicht voor de ondergrondse ordening van kabels en leidingen bij gemeenten? Of is dit de verantwoordelijkheid van de ... > Lees verder
Afvoer van stoffen in eigendom van de gemeente (resten asfalt, puinfundering en grond): wie is verantwoordelijk?

Afvoer van stoffen in eigendom van de gemeente (resten asfalt, puinfundering en grond): wie is verantwoordelijk?

FAQ
In de Leidraad Herstraatwerkzaamheden wordt aangegeven dat het nutsbedrijf hier verantwoordelijk voor is. Hoe verhoudt dit zich tot Wet Milieubeheer waarin staat ... > Lees verder
Aansprakelijkheid bovengronds: hoe is die geregeld in een verordening?

Aansprakelijkheid bovengronds: hoe is die geregeld in een verordening?

FAQ
Gedacht kan worden aan schades aan de buitenruimte en schades aan burgers.
Voor schade aan de buitenruimte geldt dat een graafactiviteit ... > Lees verder
Tarieven herstraatwerk: is de VNG-Richtlijn inmiddels ook van toepassing op graafwerkzaamheden in de nutssector?

Tarieven herstraatwerk: is de VNG-Richtlijn inmiddels ook van toepassing op graafwerkzaamheden in de nutssector?

FAQ
De "Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom" zijn de straatwerktarieven die in 2004 door onderhandelingen tussen telecomsector, VNG en enkele gemeenten tot stand is ... > Lees verder
Elektrisch rijden: wat zijn de feiten?

Elektrisch rijden: wat zijn de feiten?

FAQ
Feitelijke vragen die iedereen heeft over elektrisch rijden, worden beantwoord op ANWB ... > Lees verder
Energiewetgeving: waar kan ik die raadplegen?

Energiewetgeving: waar kan ik die raadplegen?

FAQ
Objectieve informatie over de Elektriciteitswet, de Gaswet en de Warmtewet, is te vinden op de website van de ACM ... > Lees verder
Aansluitplicht gas: niet van toepassing in wijken met een warmtenetwerk?

Aansluitplicht gas: niet van toepassing in wijken met een warmtenetwerk?

FAQ
In nieuwe wijken waar een warmtenet is aangelegd, is in principe geen gasnetwerk aanwezig. Als een bewoner toch wil kunnen beschikken ... > Lees verder
Wanneer KPN haar oude kopernet actief opruimt tijdens de aanleg van een glasvezelnet, worden klanten dan gedwongen over te stappen naar een nieuwe abonnementsvorm?

Wanneer KPN haar oude kopernet actief opruimt tijdens de aanleg van een glasvezelnet, worden klanten dan gedwongen over te stappen naar een nieuwe abonnementsvorm?

FAQ
Vanuit de consumentenregels moet KPN kosteloos opzegrecht bieden als een wijziging in de voorwaarden niet uitsluitend voordelig is voor de ... > Lees verder