Informatie aanwezig op de graaflocatie

Informatie aanwezig op de graaflocatie

Graven
Het ministerie van EZK stuurde een brief naar grondroerders en netbeheerders. Zij vragen aandacht over dat gebiedsinformatie altijd op de ... > Lees verder
Achterlaten van (tijdelijke) kabels en leidingen - mag dat?

Achterlaten van (tijdelijke) kabels en leidingen – mag dat?

FAQ
Kabels en leidingen kunnen nooit blijven liggen zonder dat iemand ervan afweet. Vanwege de WIBON is er voor de netbeheerder ... > Lees verder
Verwijderplicht oude kabels en leidingen - hoe zit dat precies?

Verwijderplicht oude kabels en leidingen – hoe zit dat precies?

FAQ
Er gelden geen landelijk vastgestelde regels voor het rooien/verwijderen van (bekende) kabels en leidingen. De verwijderplicht kan zijn opgenomen in ... > Lees verder
Kaartmateriaal van slechte kwaliteit: kan ik daarover beklag doen?

Kaartmateriaal van slechte kwaliteit: kan ik daarover beklag doen?

FAQ
Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het tijdig bijwerken van kaartmateriaal. Het AT spreekt stelselmatig netbeheerders aan die hun kaartmateriaal ... > Lees verder
Revisietekening - welke verwerkingstermijn geldt?

Revisietekening – welke verwerkingstermijn geldt?

FAQ
Een wijziging van het netwerk binnen het bestaande beheerpolygoon van een beheerder, wordt bij voorkeur onverwijld in het kaartmateriaal verwerkt ... > Lees verder
Grondzuigen: is daar een graafmelding voor nodig?

Grondzuigen: is daar een graafmelding voor nodig?

FAQ
Bij het wegzuigen van zand is geen sprake van mechanische werkzaamheden in de ondergrond. Als het zand in de ondergrond ... > Lees verder
Zinkers, zijn die altijd markeringsplichtig?

Zinkers, zijn die altijd markeringsplichtig?

FAQ
Zinkers zijn leidingen die op de bodem van (of onder) watergangen liggen (zodat er geen brug voor hoeft te worden ... > Lees verder
Inmeten: Wie is verantwoordelijk voor (verkeerd) ingemeten liggingsgegevens?

Inmeten: Wie is verantwoordelijk voor (verkeerd) ingemeten liggingsgegevens?

FAQ
De grondroerder is verplicht tot het doorgeven (zonder wettelijke kwaliteitseisen) van een verkeerde ligging als hij die heeft aangetroffen. Van ... > Lees verder
Voedingskabels van drukriolering - registreren?

Voedingskabels van drukriolering – registreren?

FAQ
De ligging van een voedingskabel van een drukrioleringsnet moet volgens de WIBON goed geregistreerd zijn. Alleen als drukriolering als huisaansluiting ... > Lees verder
Zandwegen schaven: WIBON van toepassing?

Zandwegen schaven: WIBON van toepassing?

FAQ
Het schaven van zandwegen (t.b.v. herstellen maaiveld) valt onder de definitie van mechanische graafwerkzaamheden. Er kan graafschade ontstaan aan kabels ... > Lees verder