Zinkers, zijn die altijd markeringsplichtig?

Zinkers zijn leidingen die op de bodem van (of onder) watergangen liggen (zodat er geen brug voor hoeft te worden gebouwd. 

NEN 7244-1 (par. 7.4.5) stelt, dat zinkers moeten worden gemarkeerd met zinkerborden op de kade of wal. Meest gebruikt zijn de hoofdletter Z en K, soms gecombineerd met een ankerverbod.

Onder belangrijke waterstaatswerken zijn tevens de NENs 3650 en 3651 van toepassing.