Kaartmateriaal van slechte kwaliteit: kan ik daarover beklag doen?

Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het tijdig bijwerken van kaartmateriaal. Het AT spreekt stelselmatig netbeheerders aan die hun kaartmateriaal niet goed of niet snel genoeg bijwerken.

Gedupeerden kunnen netbeheerders die ondeugdelijk kaartmateriaal aanleveren van netwerken die de afgelopen 5 jaar zijn aangelegd, melden via info@agentschaptelecom.nl. Sancties behoren tot de mogelijkheden, afhankelijk van aard, frequentie en omvang van het voorval.

Een terugkoppeling aan de melder maakt deel uit van de procedure.