Weesleidingen: hoe ga ik daarmee om?

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens over de weesleiding in het gebied waar deze weesleiding ligt. Na een melding van het Kadaster als bedoeld in artikel 18, vierde lid, sub a, van de WIBON, levert de gemeente liggingsgegevens van haar eigen netten en de weesleidingen.