Maaien van sloten: graafmelding vereist?

Bij het maaien van de begroeiing in sloten vinden geen graafwerkzaamheden plaats. Het maaien vindt plaats boven de slootbodem, dus niet in de ondergrond.
Het uitbaggeren van sloten valt wel onder graafwerkzaamheden, hiervoor zijn de verplichtingen uit de WIBON volledig van kracht. Bij het baggeren vinden namelijk werkzaamheden plaats in de slootbodem.
Dit betekent niet dat degene die de maaiwerkzaamheden uitvoert niet aansprakelijk is voor een eventuele beschadiging van een kabel of leiding die in de sloot is aangelegd. Dit is een civiele zaak tussen partijen. Het advies is echter wel om kabels en leidingen in de slootbodem te verwerken en de ligging te markeren aan de slootkant.