Mantelbuizen: vallen die ook onder de WIBON als ze LEEG zijn?

Ook kabels of leidingen die niet (meer) in gebruik zijn, vallen onder de WIBON. De wet zegt tevens, dat onder een net ook lege buizen worden verstaan. Netbeheerders zijn verplicht om ook hierover gegevens te verstrekken. Voor het voorkomen van graafincidenten is het immers van belang dat grondroerders volledige informatie krijgen over wat er in de grond ligt.

Mantelbuizen worden benoemd in het IMKL onder 6.4.11. Daarmee is de registratieverplichting – en daarmee de uitwisselingsverplichting – vastgesteld. Mantelbuizen kunnen, zolang ze nog niet in gebruik zijn, onder het thema overig geregistreerd worden. Zodra ze ‘verkocht’ worden zal de (nieuwe) netbeheerder ze moeten opnemen in zijn registratie.