Inmeten: Wie is verantwoordelijk voor (verkeerd) ingemeten liggingsgegevens?

De grondroerder is verplicht tot het doorgeven (zonder wettelijke kwaliteitseisen) van een verkeerde ligging als hij die heeft aangetroffen. Van die grondroerder wordt wel verwacht dat hij een maatvoering aanlevert, anders kan een eventuele eigenaar niet beoordelen of het net wel van hem is. De gemeente heeft geen wettelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van ingemeten liggingsgegevens.