Gebiedsontwikkeling: wie is verantwoordelijk m.b.t. WIBON?

Ontwikkelgebieden zijn vaak groot en de ontwikkeling duurt jaren. In de gebiedsontwikkeling is ook de aanleg van riolering opgenomen. Contractueel is het vaak zo geregeld, dat het gebied inclusief de riolering aan de gemeente wordt overgedragen als het gehele gebied klaar is. Als de projectontwikkelaar WIBON-verantwoordelijk zou zijn voor nog niet overgedragen riolering, is hij dan ook verplicht zich aan te melden als leidingbeheerder en moet hij dan zelf zorgdragen voor het digitale verkeer richting het Kadaster?

Het Agentschap Telecom (toezichthouder WIBON) laat hier het volgende over weten: “De beheerder van een kabel of leiding is verantwoordelijk om te voldoen aan de WIBON. Dus als het beheer van het riool tijdens het gehele project bij de projectontwikkelaar ligt, dan is hij daarvoor verantwoordelijk.

De projectontwikkelaar (als beheerder) moet dan dus een beheerpolygoon opgeven bij Kadaster en kaartmateriaal verstrekken. Dit hoeft hij niet zelf te doen, dit mag ook worden uitbesteed wat in de praktijk ook veel gebeurt. Als de gemeente later de beheerder wordt van het riool dan zijn er wellicht goede afspraken te maken.”