Uitzondering (art. 8.3) voor gemeenten?

Als de gemeente opdrachtgever is, en zeker weet dat er geen veranderingen in de ligging van kabels en leidingen plaatsvonden, hoeft de grondroerder dan geen melding te doen?

Een uitzondering geldt alleen wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • De diepgang van het werk niet meer is dan 50 cm
  • EN de werkzaamheden worden uitgevoerd in grond die in eigendom of beheer is van de grondroerder
  • EN de grondroerder weet dat sinds de voorafgaande graafmelding de ligging van de netten in deze grond niet is veranderd.

In de toelichting wordt hierover gezegd dat dit met name van belang is voor werkzaamheden in agrarische gebieden, waar boeren of in hun opdracht loonbedrijven regelmatig graafwerkzaamheden uitvoeren op hetzelfde stuk grond. 

Het ligt volgens het Kadaster niet voor de hand dat dit ook voor gemeenten aan de orde is. Meldingen blijven dan dus vereist.

Zie ook Begraafplaatsen.