Weesleidingen: heeft de grondroerder de bevoegdheid om een analoge schets te maken?

In artikel 18 lid 4 b van de WIBON staat dat het Kadaster de globale ligging als polygoon moet registreren. De grondroerder mag dus een analoge schets maken, mits het op kadastrale ondergrond is ingetekend.