Verwijderplicht oude kabels en leidingen – hoe zit dat precies?

Er gelden geen landelijk vastgestelde regels voor het rooien/verwijderen van (bekende) kabels en leidingen. De verwijderplicht kan zijn opgenomen in publiekrechtelijke regelingen van de gemeente of in destijds met de netbeheerder gesloten overeenkomsten. Dit kan dus per gemeente en/of per netbeheerder verschillend zijn.

Voor telecomkabels is op 12 maart 2020 een overeenkomst gesloten (UVOT) om de vele ongebruikte telecommunicatiekabels op te ruimen die nu nog in de ondergrond liggen. De Uitvoeringafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) bevat een gewogen pakket procesafspraken voor de (publieke) grondeigenaar en de telecomaanbieder. Op basis hiervan maken zij samen een afweging om een verzoek tot het verwijderen van ongebruikte telecomkabels te doen. Dit verzoek moet ‘redelijk’ zijn! Dat wil zeggen dat het telecombedrijf zijn voordeel kan pakken om ongebruikte kabels op te ruimen als de ondergrond al (deels) open ligt vanwege andere werkzaamheden. De telecomaanbieder moet dan aan een redelijk verzoek tot verwijderen – op eigen kosten – voldoen.