Revisietekening – welke verwerkingstermijn geldt?

Een wijziging van het netwerk binnen het bestaande beheerpolygoon van een beheerder, wordt bij voorkeur onverwijld in het kaartmateriaal verwerkt.  WIBON artikel 17 geeft aan, dat de maximale termijn ter verwerking van de liggingsgegvens 30 dagen bedraagt. Dit geldt voor nieuwe netwerken, maar ook voor afwijkende liggingen die geconstateerd worden.

Kijk voor een uitgebreidere toelichting de FAQ van het Agentschap Telecom.

In 2012/13 heeft de sector gezamenljk gezocht naar een meer pragmatischer werkwijze. Meer daarover is te vinden op de site van het KLO.