Grondzuigen: is daar een graafmelding voor nodig?

Bij het wegzuigen van zand is geen sprake van mechanische werkzaamheden in de ondergrond. Als het zand in de ondergrond handmatig wordt vrijgemaakt en met de zuiginstallatie wordt verwijderd uit de ontgraving is een graafmelding niet noodzakelijk. Uiteraard is het wel toegestaan om op voorhand een graafmelding te doen. (Bron: Agentschap Telecom).