Afvoer van stoffen in eigendom van de gemeente (resten asfalt, puinfundering en grond): wie is verantwoordelijk?

Afvoer van stoffen in eigendom van de gemeente (resten asfalt, puinfundering en grond): wie is verantwoordelijk?

FAQ
In de Leidraad Herstraatwerkzaamheden wordt aangegeven dat het nutsbedrijf hier verantwoordelijk voor is. Hoe verhoudt dit zich tot Wet Milieubeheer waarin staat ... > Lees verder
Tarieven herstraatwerk: is de VNG-Richtlijn inmiddels ook van toepassing op graafwerkzaamheden in de nutssector?

Tarieven herstraatwerk: is de VNG-Richtlijn inmiddels ook van toepassing op graafwerkzaamheden in de nutssector?

FAQ
De "Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom" zijn de straatwerktarieven die in 2004 door onderhandelingen tussen telecomsector, VNG en enkele gemeenten tot stand is ... > Lees verder
Herstraten (art. 5.7): mag een gemeente tarieven eenzijdig opleggen, zolang de tarieven marktconform zijn? Wat kan een aanlegger doen als die het niet eens is met de tarieven?

Herstraten (art. 5.7): mag een gemeente tarieven eenzijdig opleggen, zolang de tarieven marktconform zijn? Wat kan een aanlegger doen als die het niet eens is met de tarieven?

FAQ
De aanlegger herstraat tenzij de gemeente dit zelf wil doen. Indien er een geschil over de door de gemeente in ... > Lees verder
Herstraattarieven: waar vind ik de veelgestelde vragen?

Herstraattarieven: waar vind ik de veelgestelde vragen?

FAQ
Het GPKL produceert ieder jaar herstraattarieven en op de website van de VNG staan ze gepubliceerd ... > Lees verder