Bruggen en tunnels met kabels en leidingen: WIBON-plichtig?

Ja, kabels en leidingen die onder bruggen of in tunnels etc. liggen, vallen ook onder de WIBON.