Voedingskabels van drukriolering – registreren?

De ligging van een voedingskabel van een drukrioleringsnet moet volgens de WIBON goed geregistreerd zijn.

Alleen als drukriolering als huisaansluiting is te beschouwen, is/wordt deze vrijgesteld van de WIBON. In alle andere gevallen moet de gemeente de ligging met een zijdelingse nauwkeurigheid van 1 m vast hebben liggen in zijn beheersysteem van het rioleringsnetwerk (en bij de elektraleverancier als de kabel van hem is).