Nieuwe techniek van lokaliseren gestuurde boringen

TerraCarta zoekt continu naar innovatieve oplossingen. Zo investeren ze in het opleiden van personeel en in onderzoek naar alternatieve werkmethodes. Dit doen zij in zogenaamde proeftuinen en één van die proeftuinen is het lokaliseren van gestuurde boringen.

Het opsporen van zinkers en gestuurde boringen is namelijk zwaar werk en zeer arbeidsintensief. Daarom ontwikkelde ze een meettechniek om het werk aanzienlijk lichter te maken.

Op hun eigen terrein van hun bedrijfspand in Hoogeveen maakte ze een gestuurde boring van ongeveer 70 meter en een diepte van grofweg 10 meter. Vervolgens is er een reeks van ‘onderzoeksbuizen’ aangebracht aan weerszijden van deze boring om nieuwe technieken uitproberen.

Het is gelukt om een nieuwe techniek te ontwikkelen met eenzelfde nauwkeurigheid en minder fysiek belasting. Met deze techniek toetst men nieuwe of bestaande technieken in de markt op betrouwbaarheid en efficiëntie.

Ze gebruiken deze proeftuin als opleidingscentrum voor nieuwe medewerkers. Daar leren ze hoe ze moeten omgaan met technieken zoals EML (elektromagnetisch lokaliseren) en de Gyroscoop. Daarnaast leren ze ook hoe te anticiperen op verstorende invloeden van buitenaf en wat er allemaal fout kan gaan.

Voor gemeenten is van belang dat er nu technieken bestaan om gestuurde boringen in te meten en dus dat netbeheerders liggingsgegevens kunnen leveren als deze via de KLIC of hun eigen registratiesysteem niet beschikbaar zijn.