Model Nadeelcompensatieregel 2.0

De afgelopen periode heeft het bestuur van het GPKL, in samenwerking met de netbeheerders, gewerkt aan de Model Beleidsregel Nadeelcompensatie. Hierover hebben wij op verschillende momenten teruggekoppeld en gecommuniceerd.

Wij waren voornemens om op 1 mei het onderhandelingsresultaat dat met 8 netbeheerders is bereikt te publiceren. Helaas moeten wij dit moment uitstellen. Vanuit een deel van onze achterban kregen wij de afgelopen maand kritiek op een aantal artikelen die voor gemeenten minder duidelijk of helpend uitpakken dan in de huidige standaard beleidsregels.

Wij zullen de komende twee maanden een ledenconsultatie organiseren met het doel om tot een zo breed mogelijk gedragen model te komen. Dit hebben wij aan de netbeheerders laten weten. Wij vragen alle leden deel te nemen aan deze consultatie.

Meld je aan om deel te nemen aan de consultatie via info@gpkl.nl. Na aanmelding sturen wij alle relevante documenten toe en kan op het model worden gereageerd. Na de periode van 2 maanden organiseren wij een bijeenkomst om de reacties te bespreken.