Afvoer van stoffen in eigendom van de gemeente (resten asfalt, puinfundering en grond): wie is verantwoordelijk?

In de Leidraad Herstraatwerkzaamheden wordt aangegeven dat het nutsbedrijf hier verantwoordelijk voor is. Hoe verhoudt dit zich tot Wet Milieubeheer waarin staat dat enkel de eigenaar ontdoener kan zijn?

Het nutsbedrijf is de ontdoener volgens de Wet Milieubeheer. Overwegingen: definities in Art. 1.1 lid 1 Wet Milieubeheer; jurisprudentie over de begrippen “producent” en “houder” (waarin wordt verwezen naar art. 1, sub b, van EU-richtlijn 75/442; inmiddels vervangen door de richtlijn 2008/98/EG).
Het nutsbedrijf wordt – als vergunninghouder door het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden – producent en houder van de afvalstoffen. Het nutsbedrijf heeft daarom op grond van artikel 10.37 lid 2 Wet Milieubeheer de verplichting zich door tussenkomst van een bevoegde ontvanger van de bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen. Raadpleeg de VIHB-lijst.